Search


 
Issue Title
 
Vol 10, No 1 (2013) An investigation of educational technology standarts of physical education candidate teachers in terms of several variables Abstract  PDF (ENGLISH)
Erkan Faruk Şirin, Savaş Duman
 
Vol 13, No 3 (2016) Physical activity level and quality of life of university students

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hilal Kılınç, Akan Bayrakdar, Berrin Çelik, Hacalet Mollaoğulları, Yıldırım Gökhan Gencer
 
Vol 10, No 1 (2013) The effects of physical activity cards on teacher behaviours in elementary physical education classes

Fiziksel etkinlik kartları uygulamasının ilköğretim beden eğitimi derslerindeki öğretmen davranışları üzerine etkisi

Abstract  PDF(TURKISH)
Salih Gökhan İrez, Metin Yaman, Gönül Babayiğit İrez, Özcan Saygın
 
Vol 14, No 3 (2017) Determining the opinions of physical education teacher candidates about using concept cartoons in education Abstract  PDF (English)
Hande İnan, Metin Kaya
 
Vol 14, No 2 (2017) Determination of the isokinetic muscle strength profile of knee flexors and extensors in visually impaired long-distance athletes: Pilot study

Görme engelli uzun mesafe atletizm sporcularında diz fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik kas kuvvet profilinin belirlenmesi: Pilot çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Mentoring in Sports for the Development of the Successful High School Coach Abstract  PDF (English)
Joel Swanson, Joe Deutsch
 
Vol 14, No 1 (2017) Effect of tennis education on problem solving skills in university students

Tenis eğitiminin üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Serife Vatansever, Güçlü Özen
 
Vol 10, No 1 (2013) Investigation of the relationship between aggression levels and basic psychological needs school of physical education and sports students Abstract  PDF(ENGLISH)
Mehmet Çağrı Çetin, Engin Gezer, Özer Yıldız, Mehtap Yıldız
 
Vol 12, No 2 (2015) The relationship between prosocial and antisocial behaviors in sport, general self-efficacy and academic self-efficacy: Study in department of physical education and sport teacher education Abstract  PDF (English)
Mevlüt Yıldız, Ender Şenel, Hasan Şahan
 
Vol 13, No 3 (2016) Determination of citizenship organizational level of physical education teachers

Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Burhan Başoğlu, Mustafa Önder Şekeroğlu, Emrah Altun
 
Vol 10, No 1 (2013) The comparison of sports coaches’ pre-season, in-season and post-season leadership behaviours in terms of sport psychology Abstract  pdf (English)
Turhan Toros, Melih Salman, İhsan Sarı
 
Vol 14, No 1 (2017) Examination of the quality of life according to the physical activity status of parents who have disabled individual

Engelli bireye sahip ebeveynlerin fiziksel aktivite durumlarına göre yaşam kalitelerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gizem Karakaş, Çetin Yaman
 
Vol 13, No 2 (2016) Burnout levels of the physical education teachers in terms of professional variables

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değişkenlere göre tükenmişlik düzeyleri

Abstract  PDF (Turkish)
Timur Yılmaz, F. Filiz Çolakoğlu, Tekin Çolakoglu
 
Vol 13, No 1 (2016) How to run a sports camp – legally speaking Abstract  PDF (English)
Steven Monk, Joe Deutsch
 
Vol 13, No 1 (2016) The reflections of pedagogical formation education practices on physical education teacher training

Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları

Abstract  PDF (Turkish)
Cenk Temel, Mustafa Altınkök, N. Bahadır Kayışoğlu
 
Vol 9, No 2 (2012) Opinions of the physical education and sports candidate teachers about reading Abstract  PDF
Murat Ozsaker, Tacettin Hakan Yenal, Alev Yenal
 
Vol 12, No 1 (2015) Examination of nutrition habits of high school students 14-18 age

14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alişkanliklarının incelenmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Mutlu Ildız, Özcan Saygın, Recep Özmerdivenli
 
Vol 10, No 1 (2013) The role of physical education and sport teacher in skill learning

Beceri öğreniminde beden eğitimi ve spor öğretmeninin rolü

Abstract  PDF(TURKISH)
Hacalet Mollaoğulları, Halil Evren Şentürk
 
Vol 14, No 4 (2017) An investigation of attitudes of 10-12 year-old students enrolled in public and private schools towards physical education course

Devlet okulu ve özel okulda okuyan 10-12 yaş grubu öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
İsmail Özsarı
 
Vol 11, No 1 (2014) Turkish adaptation of the physical education trait anxiety scale: The validity and reliability study

Beden eğitimi sürekli kaygı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Yaprak Kalemoğlu Varol
 
Vol 12, No 1 (2015) Revised version of physical education teachers’ self-efficacy scale Abstract  PDF (English)
İrfan Yıldırım
 
Vol 14, No 4 (2017) The effects of 12-weeks thera-band training on swimming performance at 11-13 age group swimmers

11-13 yaş grubu erkek yüzme sporcularında 12 haftalık terabant antrenmanının yüzme performansına etkileri

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Selçuk Deyirmenci, Selma Karacan
 
Vol 11, No 1 (2014) Examining the relation between social capital, life satisfaction and academic achievement: school of physical education and sport case

Sosyal sermaye, yaşam doyumu ve akademik başarı ilişkisi: BESYO örneği

Abstract  PDF (English)
Faik Ardahan
 
Vol 9, No 2 (2012) The acute effect of vibration applications on jumping performance Abstract  PDF
Şener Soylu, Ertuğrul Gelen, Suat Yıldız
 
Vol 13, No 1 (2016) Turkish students' computer self-efficacy from colleges of physical education and sports Abstract  PDF (English)
Işıl Aktağ, Soner Tuzcuoğlu
 
Vol 9, No 2 (2012) An examination of the problems faced by the physical education teachers in the profession according to the some variables Abstract  PDF (TURKISH)
Zekeriya Göktaş, Murat Özmaden
 
Vol 12, No 1 (2015) Institutional images of college of physical education and sports as perceived by students

Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı

Abstract  PDF (Turkish)
Turgay Cankurtaran, Oğuz Özbek
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigation of conflict strategies of physical education teachers working in public and private high schools (Sample of Ankara province) Abstract  PDF (English)
Mustafa Savran, Hakan Sunay
 
Vol 14, No 4 (2017) Physical education experiences of candidate classroom teachers and transformation of their perspectives through reflective teaching practices

Aday sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi deneyimleri ve yansıtıcı öğretim uygulamaları yoluyla bakış açılarının dönüşümü

Abstract  PDF (Turkish)
Hidayet Suha Yüksel, Fehmi Tuncel
 
Vol 14, No 3 (2017) The opinions of supervising teachers and teacher cadidates participated to teaching practice about professional competency

Öğretmenlik uygulaması dersine katılan uygulama öğretmeni ve öğretmen adaylarının mesleki yeterliklerine ilişkin görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Aynur Yılmaz, Sevinç Namlı
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigation of musculoskeletal system injuries in athletes doing bodybuilding and fitness sports

Vücut geliştirme ve fitness sporu yapanlarda, kas, iskelet sistemi sakatlıklarının belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Erkan Çetinkaya, Halil Tanır, Emrah Atay, Çilem Bulut, Hamdullah Engin
 
Vol 13, No 3 (2016) The examination of the secondary school student’s attitudes toward physical education lesson and their academic motivation according to some variables (Burdur province sample)

Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Burdur il merkezi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Vedat Uluışık, Malik Beyleroğlu, Gürhan Suna, Seda Yalçın
 
Vol 13, No 3 (2016) The role of sports on problem solving skills of high school students: An application in Afyonkarahisar

Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerinde sporun rolü: Afyonkarahisar’da bir uygulama

Abstract  PDF (Turkish)
Meltem Işık, İbrahim Kılıç, Osman Kaplan
 
Vol 14, No 2 (2017) Narcissism in sport organizations

Spor örgütlerinde narsisizm

Abstract  PDF (Turkish)
Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay
 
Vol 12, No 2 (2015) An examination of adolescents’ attitudes towards leisure activities Abstract  PDF (English)
Sabri Kaya, Emanuele Isidori, Halil Sarol
 
Vol 12, No 2 (2015) Examining personality traits of physical education and sports training students according to some variables (example of Sakarya Univeristy)

Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin kişlik özelliklerinin bazi değişkenlere göre incelenmesi (Sakarya Üniversitesi örneği)

Abstract  PDF (TURKISH)
Taşkın Yıldız, Gülten Hergüner, Murat Sarıkabak, Menzure Yaman
 
Vol 13, No 3 (2016) Turkey Training Community Alliance (TTCA) evaluation of the sport by objective function

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifaki (TİCİ) amaçlarına göre sporun fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Murat Özmaden, Fikret Soyer, Harun Özmaden
 
Vol 13, No 2 (2016) Limiting the risk of injury through safety guidelines in a physical education setting Abstract  PDF (English)
Andrew Fitzgerald, Joe Deutsch
 
Vol 14, No 2 (2017) Examination of academic self-efficacy and motivation according to demographic characteristics of graduate education candidates (Cumhuriyet University example)

Lisansüstü eğitim adaylarının akademik öz-yeterlik ve güdülenmelerinin demografik özelliklerine göre incelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Fatih Özgül, Gürkan Diker
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigation of burnout level of sport faculty students Abstract  PDF (English)
İlimdar Yalçın, Atalay Gacar
 
Vol 11, No 1 (2014) Indirect research of weight of one repetation maximum in Bench Press technique

Bench Press tekniğinde bir tekrarda kaldırılan maksimum ağırlığın indirekt olarak araştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
İbrahim Ümran Akdağcık
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigation of the relationship between athlete identity perception, courage and self-confidence

Sporcu kimlik algısı ile cesaret ve özgüven duyguları arasındaki ilişkilerin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Yusuf Can, Zülbiye Kaçay
 
Vol 13, No 3 (2016) The analysis of self-esteem level of the school of physical education and sports students participating in intercollegiate football contests Abstract  PDF (English)
Sihmehmet Yigit, Fikret Ramazanoğlu
 
Vol 13, No 1 (2016) Tournament Satisfaction Scale (TOSS) Abstract  PDF (English)
Kubilay Öcal
 
Vol 13, No 1 (2016) Determination of the expectations of middle school students participating in physical education and sports activities from their families, school principals and teachers

Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan ortaokul öğrencilerinin aile, okul yöneticileri ve öğretmenlerden beklentilerinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gülten Hergüner, Mustafa Bar, Menzure Sibel Yaman
 
Vol 13, No 1 (2016) Project the day focused on physical activity and diet Abstract  PDF (English)
Jitka Tomanová, Petr Zemánek
 
Vol 13, No 2 (2016) An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables

Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Serkan Zengin, Mesut Hekim, Hakan Hekim
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigating the effects of technical trainings applied 10-12 age male tennis players on their stroke performances Abstract  PDF (English)
Gürhan Suna, Mahmut Alp, Erkan Çetinkaya
 
Vol 13, No 2 (2016) The factors affecting beach handball players’ in Turkey starting sport and their future expectations

Türkiye’deki plaj hentbolu sporcularının spora başlamasına etki eden unsurlar ve spordan gelecek beklentileri

Abstract  PDF (Turkish)
Ercan Zorba, Ali Gürel Göksel
 
Vol 14, No 4 (2017) Sportsmanship tendency in terms of moral development of middle school students

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

Abstract  PDF (Turkish)
Aynur Yılmaz, Oğuz Kaan Esentürk, Ekrem Levent İlhan
 
Vol 13, No 3 (2016) Relationship between of job satisfaction levels and life satisfaction levels of physical education and sports teachers (Example of Sanliurfa Province)

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ve yaşam tatmin düzeyleri arasındaki ilişki (Şanlıurfa İli örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Fatih Küçükibiş, Cemal Berkan Alpay
 
Vol 13, No 1 (2016) Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities (zebseytö): Validity and reliability study

Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ekrem Levent İlhan, Oğuz Kaan Esentürk, Erkan Yarımkaya
 
Vol 14, No 4 (2017) A new approach to Special Judo Fitness Test index: Relative index Abstract  PDF (English)
Özkan Işık, İlkay Doğan, Halil İbrahim Cicioğlu, İrfan Yıldırım
 
Vol 14, No 4 (2017) Student opinions on teaching astronomy with hands-on models

Fiziksel modellerle astronomi öğretimine ilişkin öğrenci görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Cumhur Türk, Hüseyin Kalkan
 
Vol 13, No 1 (2016) Perceived Autonomy Support Scale for Exercise Settings: Validity and reliability study for Turkish

Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Mine Muftuler
 
Vol 14, No 4 (2017) The relationship between organizational justice and organizational revenge of physical education and sports teachers

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı ile örgütsel intikam (öç alma) eğilimi arasındaki ilişki

Abstract  PDF (Turkish)
Sevim Güllü, Süleyman Şahin
 
Vol 12, No 2 (2015) Effects of the kinds of sports and some variables on the communication skills level of students in physical education and sports

Spor türü ve diğer bazı değişkenlerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Yanık
 
Vol 13, No 2 (2016) Identification of expectations and encountered problems of the middle-school students participating in the sports activities Abstract  PDF (English)
Menzure Sibel Yaman, Mustafa Bar, Murat Sarıkabak, Gülten Hergüner
 
Vol 14, No 1 (2017) Examination of the factors which prevent to participate the recreative activities: Example of girls high school

Rekreatif etkinliklere katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Kız lisesi örneği

Abstract  PDF Turkish)
Meliha Uzun, Osman İmamoğlu, Faruk Yamaner, Gamze Deryahanoğlu, Gül Yamaner
 
Vol 13, No 1 (2016) The analysis of physical education and sports teachers’ recreation habits and job satisfactions

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının ve mesleki doyumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (English)
Adem Pala, Hakan Kolayiş
 
Vol 14, No 4 (2017) Comparison of respiratory parameters with and without mouth guard in Karate Players

Karatecilerde ağız koruyuculu ve ağız koruyucusuz ölçülen solunum parametrelerinin karşılaştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Aytekin Soykan, Osman Ateş, Meryem Güler, Taylan Balcıoğlu
 
1 - 61 of 61 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"