Search


 
Issue Title
 
Vol 9, No 2 (2012) Evidence-based practices in preconception period and pregnancy Abstract  PDF (Turkish)
Şükran Başgöl, Ümran Oskay
 
Vol 11, No 1 (2014) Personal problems experienced by the students of nursing in a migrant-receiving province of Antalya and their problems during providing care to migrants in the application area

Göç alan Antalya ilinde hemşirelik öğrencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında göçle gelen bireylere bakım verirken yaşadığı sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Ayla Tuzcu
 
Vol 13, No 1 (2016) Quality of work life perceived by nurses and their organizational commitment level Abstract  PDF (English)
Handan Eren, Filiz Hisar
 
Vol 14, No 4 (2017) Mobile learning in nursing "m-learning"

Hemşirelikte mobil öğrenme “m-öğrenme”

Abstract  PDF (Turkish)
Gül Şahin, Tülay Başak
 
Vol 11, No 2 (2014) Creative drama: Can it be used to nursing education Abstract  PDF (ENGLISH)
Seda Bapoğlu Dümenci, Ayla Keçeci
 
Vol 12, No 2 (2015) An assessment of the preoperative information given to patients in the province of Karaman Abstract  PDF (English)
Ali Şahin, Fatma Ayhan, Hacer Sönmezer Öcal, Aliye Cayır
 
Vol 14, No 1 (2017) Spiritual care-related opinions and practices of nursing students

Hemşirelik öğrencilerinin manevi bakıma ilişkin görüş ve uygulamaları

Abstract  PDF (Turkish)
Tülay Sağkal Midilli, Aslı Kalkım, Şafak Dağhan
 
Vol 14, No 3 (2017) Examination on the effect of gender perception of nursing students of “Women’s Health and Diseases Nursing Course”

“Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi”nin hemşirelik öğrencileri toplumsal cinsiyet algısına etkisinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Zekiye Turan, Yasemin Aydın, Eylem Toker
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of the elderlies’s attitudes towards young people

Yaşlı bireylerin gençlere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Seda Kıpçak, Özden Dedeli
 
Vol 13, No 2 (2016) Nursing care for patients with copd on long-term oxygen therapy

Uzun süreli oksijen tedavisi alan koah hastalarında hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Türkan Karaca, Emine Derya İster
 
Vol 12, No 2 (2015) The relationship between attitudes towards menarche and current attitudes towards menstruation of women: A comparative study Abstract  PDF (English)
Nülüfer Erbil, Neslihan Felek, Ebru Karakaşlı
 
Vol 12, No 2 (2015) Classification of 2012-2014 NANDA-I nursing diagnostics using the Nursing Model Based on Activities of Living

2012-2014 NANDA-I hemşirelik tanılarının Yaşam Aktivitelerine Dayalı Hemşirelik Modeline göre sınıflandırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Bilgi Gülseven Karabacak, Şule Ecevit Alpar
 
Vol 6, No 1 (2009) Guide for identifying cultural features in nursing care Abstract  PDF (Türkçe)
Gülbu Tanrıverdi, Ümit Seviğ, Meral Bayat, M. Cüneyt Birkök
 
Vol 12, No 2 (2015) Nursing care of the patients with tracheostomy

Trakeostomili hastalarda hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Turkan Karaca
 
Vol 14, No 3 (2017) Results of breast and cervical cancer Health Promotion Model for older Turkish women Abstract  PDF (English)
Aygül Kıssal, Ayşe Beşer
 
Vol 14, No 3 (2017) Peer learning and ethics in nursing education Abstract  PDF (English)
Buket Şimşek Arslan, Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Effect of touching on anxiety and practice skill of nursing students during intravenous catheterization skill training

Dokunmanın intravenöz kateterizasyon beceri eğitimi sırasında hemşirelik öğrencilerinin anksiyetesine ve uygulama becerisine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Gül Güneş Çelik, İsmet Eşer
 
Vol 14, No 3 (2017) Evulation of nursing care quality in a palliative care clinic

Bir palyatif bakım kliniğinde hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Derya Uzelli Yilmaz, Esra Akın Korhan, Leyla Khorshid
 
Vol 10, No 1 (2013) Nursing students’ views about environmental sensitivity in Turkey Abstract  PDF (English)
Gönül Bodur, Gülsün Taşocak
 
Vol 14, No 3 (2017) Nurses’ awareness as a result of short term stoma bag life experience

Stoma torbası deneyiminin hemşirelerin farkındalıkları üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Seçil Taylan, Yasemin Akıl, Rabia Cihan, Sevban Arslan
 
Vol 14, No 4 (2017) Physical restraint practice in psychiatric settings and psychiatric nursing approach

Psikiyatri kliniklerinde fiziksel tespit uygulaması ve psikiyatri hemşireliği yaklaşımı

Abstract  PDF (Turkish)
Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
 
Vol 10, No 1 (2013) The reasons for choosing nursing profession and experienced problems of male nursing students

Erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşireliği seçme nedenleri ve bu mesleği seçme nedeniyle yaşadıkları sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Demiray, Duygu Bayraktar, Leyla Khorshid
 
Vol 14, No 4 (2017) The use of high fidelity simulation in nursing education: A literature review

Hemşirelik eğitiminde yüksek gerçekli simülasyon kullanimi: Literatür incelemesi

Abstract  PDF (Turkish)
Dilek Sarı, Hatice Erdem
 
Vol 14, No 4 (2017) The relationship between self efficacy, general self disease management strategies in coping with pain and quality of life in migraine patients: Testing a theoretical method

Migrenli hastalarda öz yeterlik, ağrıyla başa çıkmada kendi genel yönetim stratejileri ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkinin incelenmesi: Teorik bir modelin test edilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
İlknur Özkan, Nermin Olgun
 
Vol 14, No 1 (2017) Analysis of various variables including social support and marital adjustment as predictors of job satisfaction for nurses

Hemşirelerin iş doyumlarının yordayıcısı olarak sosyal destek, evlilik uyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Kumcağız, Züleyha Güner
 
Vol 14, No 2 (2017) Self-efficacy and quality of life after stroke

İnme sonrası öz etkililik ve yaşam kalitesi

Abstract  PDF (Turkish)
Serpil Topçu, Sıdıka Oğuz
 
Vol 12, No 1 (2015) Evaluation of surgical nurses’ attitudes concerning patient safety Abstract  PDF (ENGLISH)
Ali Şahin, Fatma Ayhan, Şerife Kurşun
 
Vol 13, No 3 (2016) Violence faced by nursing students in clinical practicals and its effects: A questionnaire survey Abstract  PDF (English)
Yurdanur Dikmen, Dilek Yılmaz, Yasemin Yıldırım Usta
 
Vol 13, No 3 (2016) The ınvestigation of problem solving skills of nursing students in terms of some variables

Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Funda Erol, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen, Funda Akduran
 
Vol 14, No 1 (2017) Undercover fear of elderly people in nursing homes: Death anxiety and depression Abstract  PDF (English)
Hicran Bektaş, Öznur Körükcü, Kamile Kabukcuoğlu
 
Vol 14, No 4 (2017) Perception of nursing homes as accomodation units

Konaklama birimi olarak huzurevleri algısı

Abstract  PDF (Turkish)
Semra Aktaş Polat, İsmail Hira
 
Vol 12, No 2 (2015) Arts and sports in nursing education

Hemşirelik eğitiminde sanat ve spor

Abstract  PDF (Turkish)
Arzu İlçe, Ganime Esra Yüzden
 
Vol 13, No 3 (2016) Determining the factors that determine treatment compliance among hypertensive patients undergoing hemodialysis: A qualitative study

Hipertansif hemodiyaliz hastalarının tedavi uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Kalitatif çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Seval Aker, Serpil Yüksel
 
Vol 14, No 3 (2017) Comparison of mastery learning model and WhatsApp assisted learning in teaching psychomotor skills: A triangulation study

Psikomotor beceri öğretiminde tam öğrenme modeli ve WhatsApp destekli öğretim yöntemlerinin karşılaştırılması: Bir triangülasyon çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Nilay Turaç, Nurcan Çalışkan, Emel Gülnar
 
Vol 13, No 3 (2016) The perspectives of university students on gender roles

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları

Abstract  PDF (Turkish)
Ayten Dinç, Cüneyt Çalışkan
 
Vol 14, No 1 (2017) The effects of diet and fluid education administered to patients of hemodialysis on some parameters Abstract  PDF (English)
Selda Arslan, Figen Bekar Tuncalp
 
Vol 14, No 4 (2017) Effects of relaxation exercises on the ways of coping with stress and anxiety level in primiparous pregnant women diagnosed with preterm labor Abstract  PDF (Turkish)
Ayten Arıöz Düzgün, Emel Ege
 
Vol 13, No 2 (2016) Determination of administrative proficiencies of head nurses in Turkısh Hospitals Abstract  PDF (English)
Sultan Türkmen, Filiz Hisar
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of healty lifestyle behaviours scale which consist of nursing students and nurses as sample in studies: A review study

Örneklemini hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin oluşturduğu sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanılarak yapılan çalışmaların incelemesi: Bir literatür çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Türkan Karaca, Semiha Aydın Özkan
 
Vol 14, No 4 (2017) Nurses’ gender roles as predictors of job satisfaction

Hemşirelerin iş doyumunun yordayıcısı olarak toplumsal cinsiyet rolleri

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Kumcağız, Cengiz Şahin, Nebile Akıllı
 
Vol 13, No 1 (2016) Do cosmetic products which are prevent sweating cause breast cancer?

Terlemeyi önleyen kozmetik ürünler meme kanserine mi neden oluyor?

Abstract  PDF (Turkish)
Sevil Güler Demir, Hülya Bulut
 
Vol 9, No 2 (2012) Factors associated with life orientation of students of Nursing School and Faculty of Education Abstract  PDF (Turkish)
Gönül Bodur, Burçin Işık, Hülya Kaya, Emine Şenyuva
 
Vol 14, No 2 (2017) Knowledge levels of senıor nursing students about epilepsy

Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin epilepsi hakkındaki bilgi düzeyleri

Abstract  PDF (Turkish)
Havva Sert, Serap Çetinkaya, Ahmet Seven, Meryem Pelin
 
Vol 12, No 1 (2015) Effect of fluid-filled support-surface utilization on prevention of pressure ulcers in the operating room: An experimental study Abstract  PDF (English)
Şenay Gül, Ayişe Karadağ
 
Vol 12, No 1 (2015) Factors associated with Genital Hygiene Behaviours in pregnant and non-pregnant women in Turkey Abstract  PDF (English)
Seyhan Çankaya, Sema Dereli Yılmaz
 
Vol 14, No 4 (2017) Self-regulated learning in nursing: A study from a health education course Abstract  PDF (English)
Ayla Keçeci
 
Vol 11, No 2 (2014) The relationship between in-service training nurses’ attitudes toward computer in health care and computer anxiety in Turkey Abstract  PDF (English)
Hülya Kaya, Burçin Işık, Gönül Bodur
 
Vol 14, No 3 (2017) The impact of anxiety on sexual satisfaction in menopausal women Abstract  PDF (English)
Tulay Kavlak, Filiz Hisar
 
Vol 13, No 1 (2016) Analysis of the factors affecting the choice of profession of the first and last students at nursing department in school of health

Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü ilk ve son sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gül Ergün, Aysun Güzel
 
Vol 14, No 3 (2017) Internet using status and perceived stress level of university students

Üniversite öğrencilerinin internet kullanım durumları ve algıladıkları stres düzeyleri

Abstract  PDF (Turkish)
Zehra Işık Çalışkan, Nuray Caner, Derya Evgin, Bahriye Kaplan
 
Vol 14, No 1 (2017) Effects of migration on child health

Göçün çocuk sağlığına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Emine Geçkil, Muradiye Aldem, Elanur Kaleci
 
Vol 13, No 1 (2016) Change in students' perception of profession during nursing education in Turkey: A longitudinal study Abstract  PDF (English)
Yıldız Denat, Gülşah Gürol Arslan, Muazzez Şahbaz
 
Vol 12, No 2 (2015) The effect of biomedical model on nursing

Biyomedikal modelin hemşireliğe etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Deniz Şanlı, Nurgün Platin
 
Vol 11, No 2 (2014) The use of patient education Roy Adaptation Model haemodialysis

Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Bilgi Gülseven Karabacak
 
Vol 13, No 2 (2016) Problems experienced by mothers in postpartum period and their associations with quality of life

Annelerin doğum sonunda yaşadıkları sorunlar ve yaşam kalitesi ile ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Sinem Bağcı, Kamile Altuntuğ
 
Vol 13, No 1 (2016) Determining professionalism in Turkish students nurses Abstract  PDF (English)
Ayise Karadağ, Filiz Hisar, Bülent Çelik, Zehra Gocmen Baykara
 
Vol 13, No 3 (2016) Observing of loosing weight of mothers in first year after parturition

Annelerin, doğum sonu ilk yılda kilo verme durumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Selda İldan Çalım, Hülya Demirci, Seval Cambaz Ulaş, Selma Şen
 
Vol 10, No 1 (2013) Evaluation of NANDA nursing diagnoses of healthcare college final year students during the clinical application of the mental health and disease nursing course

Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gülay Taşdemir, Mehtap Kızılkaya
 
Vol 13, No 2 (2016) Breastfeeding self-efficacy of mothers and relationship with depression risk

Annelerin emzirme öz-yeterliliği ve depresyon riski ile ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Yeşim Aslan, Emel Ege
 
Vol 14, No 4 (2017) Suggestion of a new nursing model: Environment focused cultural competency model

Hemşirelikte yeni bir model önerisi: Çevre odaklı kültürel yeterlilik modeli

Abstract  PDF (Turkish)
Gülbu Tanriverdi
 
Vol 13, No 2 (2016) Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters and nursing care

Periferik intravenöz kateterle ilişkili flebit ve hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Dilek Sarı, İsmet Eşer, Ayşe Akbıyık
 
Vol 13, No 3 (2016) The sociodemographic characteristics and problems of irregular migrant women in Istanbul

İstanbul’da düzensiz göçmen olarak yaşayan kadınların sosyodemografik özellikleri ve yaşadıkları sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Rojjin Mamuk, Nevin Hotun Şahin
 
Vol 13, No 1 (2016) The information and practices of the cancerous patients about nutrition Abstract  PDF (English)
Selma Kahraman
 
Vol 11, No 1 (2014) Functional, aesthetic and psychosocial outcomes of face transplant

Yüz naklinin fonksiyonel, estetik ve psikososyal sonuçları

Abstract  PDF (Turkish)
Gülay Altun Uğraş, Serpil Yüksel
 
Vol 10, No 1 (2013) A longitudinal study of perceptions of self-concept and professional self-concept in Turkish nursing students Abstract  PDF (English)
Ayişe Karadağ, Gulen Addis, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara, Ferudun Sezgin
 
Vol 11, No 2 (2014) The therapeutic effects of traditional Turkish Marbling Art on the treatment of children with suffering from chronic illnesses

Geleneksel Türk Ebru Sanatının kronik hastalığı olan çocukların terapisi üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Meltem Kürtüncü, Latife Utaş Akhan, Çelik Sevecen
 
Vol 11, No 2 (2014) The effects of poverty on mental health

Yoksulluğun ruh sağlığı üzerine etkileri

Abstract  PDF (Turkish)
Gülay Taşdemir
 
Vol 13, No 3 (2016) Reflection method used in clinical practices in nursing students effects on problem solving skills

Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulamalarda kullanılan reflekşın yönteminin problem çözme becerisine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Fatma Tanrıkulu, Funda Erol, Yurdanur Dikmen
 
Vol 13, No 2 (2016) Preferred information sources for clinical practice by nurses Abstract  PDF (English)
Figen Çalışkan, Hülya Kaya
 
Vol 13, No 3 (2016) Does in-service training affect to nurses’ knowledge level about the anticoagulant drugs?

Hizmet içi eğitim verilmesi hemşirelerin antikoagülan ilaçlar hakkındaki bilgilerini etkiler mi?

Abstract  PDF (Turkish)
Ebru Baysal, Eda Ergin, Sezgi Çınar Pakyüz
 
Vol 13, No 1 (2016) Post-Abortion Syndrome and nursing approaches

Post-Abortus Sendromu ve hemşirelik yaklaşımları

Abstract  PDF (Turkish)
Yılda Arzu Aba, Gül Ergün
 
Vol 14, No 2 (2017) Sexual attitudes of nursing students and the affecting factors

Hemşirelik öğrencilerinin cinsel tutumları ve etkileyen faktörler

Abstract  PDF (Turkish)
Rabiye Erenoğlu, Evrim Bayraktar
 
Vol 12, No 1 (2015) Misconceptions about family planning of women in Turkey Abstract  PDF (English)
Meltem Demirgöz Bal, Semiha Aydın Özkan
 
Vol 13, No 3 (2016) Forensic medical analysis of the domestic violence against women attempts to the emergency department: İzmir case

Acil servise başvuran kadına yönelik şiddet olgularına adli tıbbi bakış: İzmir örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Doğu Barış Kılıççıoğlu, Cudi Ferat Buran, Zeynep Sağlık Küçük
 
Vol 13, No 1 (2016) The effect of group training implemented on hemodialysis patients for their stress management, psychosocial adjustment and self-care strength Abstract  PDF (English)
Hülya Fırat Kılıç, Sule Ecevit Alpar
 
Vol 12, No 1 (2015) Evaluating nursing students clinic stress, and coping with stress during the clinic first day of the Woman Health and Diseases Nursing clinical course Abstract  PDF (English)
Dilek Coşkuner Potur, Nevin Çitak Bilgin, Nuran Kömürcü
 
Vol 13, No 2 (2016) An effıcıent approach to care cost effectıveness ın patıents dıagnosed wıth stable COPD: Patıent coachıng

Stabil KOAH tanılı hastalarda bakım maliyet etkinliği üzerine etkili bir yaklaşım: Hasta koçluğu

Abstract  PDF (Turkish)
Derya Tülüce, Sevinç Kutlutürkan
 
Vol 11, No 1 (2014) Effect of Turkish music that premature infants are made to listen during care on stress, oxygen saturation level and length of hospital stay Abstract  PDF (English)
Diler Aydın, Suzan Yıldız
 
Vol 14, No 3 (2017) Determining the functional autonomy level of preoperative elderly patients: A Turkish case study Abstract  PDF (English)
Nevra Kalkan, Ayişe Karadağ
 
Vol 14, No 2 (2017) Burnout in nurses: A meta analysis of related factors

Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Kantek, Kamile Kabukcuoğlu
 
Culture and Nursing Sympozyum Culture and Nursing Symposium Abstract  Sempozyum Kitabı (PDF)
Ümit Seviğ
 
Vol 13, No 3 (2016) Current approaches in oral mucositis prevention, care and treatment in hematopoietic stem cell transplantation: Literature review

Hematopoetik kök hücre naklinde oral mukozitin önlemesi, bakımı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar: Literatür incelemesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ebru Baysal, Dilek Sarı
 
Vol 11, No 1 (2014) Investigation into sleep and quality of life in patients with rheumatoid arthritis Abstract  PDF (English)
Sebnem Çınar Yücel, Yasemin Tokem, Esra Akın Korhan, Sultan Çalbay
 
Vol 14, No 3 (2017) Determination of the reliability and validity of intercultural awareness and intercultural effectiveness scales

Kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası etkililik ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Karabuğa Yakar, Şula Ecevit Alpar
 
Vol 13, No 3 (2016) Nursing students’ knowledge levels about nanotechnology and factors influencing knowledge levels

Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknoloji bilgi düzeyleri ve bilgi düzeylerini etkileyen faktörler

Abstract  PDF (Turkish)
Aylin Aydın Sayılan, Yeliz Mercan
 
Vol 13, No 1 (2016) A literature review on Study’s methodology of nursing care for Patients with schizophrenia considering their neurocognitive functions Abstract  PDF (English)
Yusuke Kurebayashi
 
Vol 11, No 1 (2014) Effect of the case analysis method on nursing students’ assessment skills of ethical problems

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Zehra Göçmen Baykara, Nurcan Çalışkan, Ayişe Karadağ
 
Vol 12, No 2 (2015) The effects of ego states on democratic attitudes: Nursing students’ opinions of nursing faculty members Abstract  PDF (English)
Ayla Keçeci, Serpil Çelik Durmuş
 
Vol 9, No 2 (2012) Innovation in nursing education Abstract  PDF (Turkish)
Satı Dil, Müge Uzun, Burcu Aykanat
 
Vol 14, No 1 (2017) Reviewing the relation between the problem solving skills of school of health students and their social skill levels Abstract  PDF (English)
Gül Ergün, Buket Şimşek Arslan
 
Vol 14, No 2 (2017) Prevalence of dispareunia in women within postpartum one-year period and related factors Abstract  PDF (English)
Kamile Altuntuğ, Emel Ege, Deniz Kocoğlu, Rabiye Akın, Nesime Demirören
 
Vol 13, No 1 (2016) Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodology

Hemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Deliktaş, Kamile Kabukcuoğlu, Ali Kış
 
Vol 13, No 2 (2016) Improvement of children’s health through water, sanitation and hygiene and public health interventions: A systematic review

Su, sanitasyon ve hijyen yoluyla çocuk sağlığının iyileştirilmesi ve halk sağlığı girişimleri: Sistematik derleme

Abstract  PDF (Turkish)
Şafak Dağhan, Gülçin Yelten
 
Vol 14, No 4 (2017) Examination of attitudes of nursing department senior students towards caring nurse-patient interaction

Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşimine yönelik tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Dilek Yılmaz, Hava Gökdere Çinar
 
Vol 13, No 3 (2016) Domestic violence impact on adolescents

Aile içi şiddetin ergenler üzerindeki etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Fatma Ayhan, Birgül Özkan
 
Vol 12, No 2 (2015) Effects of hand massage and acupressure therapy for mechanically ventilated patients Abstract  PDF (English)
Şebnem Çınar Yücel, İsmet Eser
 
Vol 9, No 2 (2012) Determining death anxiety among health school students Abstract  PDF (Turkish)
Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Fadime Gök Özer
 
Vol 13, No 2 (2016) Compassion fatigue: A Study of critical care nurses in Turkey Abstract  PDF (English)
Yurdanur Dikmen, Yasemin Aydın, Pınar Tabakoğlu
 
Vol 13, No 1 (2016) Cases of exposure to abuse of adolescents having training in vocational training centers

Mesleki eğitim merkezinde eğitim alan gençlerin işyerinde istismara uğrama durumları

Abstract  PDF (Turkish)
Diler Aydın, Esra Karaca Çiftçi
 
Vol 10, No 2 (2013) Communication with acute intermittent porphyria patients who have tracheostomy Abstract  PDF (English)
Sevda Arslan, Özlem Altınbaş Akkaş
 
1 - 100 of 115 Items 1 2 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"