Search


 
Issue Title
 
Vol 14, No 3 (2017) The adaptation of psychological climate scale into Turkish: the study of validity and reliability

Psikolojik iklim ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Türkan Argon, İbrahim Li̇mon
 
Vol 9, No 2 (2012) Turkish adaptation of the Shared Leadership Perception Scale Abstract  PDF (Turkish)
Aynur B. Bostancı
 
Vol 14, No 3 (2017) The adaptation of mobile phone addiction scale into turkish: Validity and reliability study

Cep telefonu bağımlılığı ölçeği (CBÖ)’nin Türkçe’ ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Nuray Fırat, Seher Balcı Çelik
 
Vol 12, No 1 (2015) A Turkish adaptation of the Emotion Regulation Questionnaire Abstract  PDF (ENGLISH)
Jale Eldeleklioğlu, Yüksel Eroğlu
 
Vol 14, No 1 (2017) Forgiveness Flexibility Scale For Secondary Education: Validity and reliability study

Ortaöğretim Öğrencilerinde Affetme Esnekliği Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Seda Çolak, Mustafa Koç, Halime Eker, Betül Düşünceli
 
Vol 11, No 1 (2014) The internal consistency reliability and construct validity of the Turkish translation of the beliefs about appearance scale Abstract  PDF (English)
Emine Göçet Tekin, Tayfun Doğan
 
Vol 11, No 2 (2014) Reliability and validity study of the Temperament Assessment Battery for Children-Revised: Parent Form

Çocuklar için Mizaç Değerlendirme Bataryası Gözden Geçirilmiş Ebeveyn Formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Sibel Yoleri
 
Vol 11, No 1 (2014) External motivations scale for sport spectators (EMSSS) and internal motivations scale for sport spectators (IMSSS) validity and reliability study

Spor seyircileri için dışsal güdü ölçeği (SSİDGÖ) ve spor seyircileri için içsel güdü ölçeği (SSİİGÖ) geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ercan Polat, Hasan Birol Yalçın
 
Vol 13, No 2 (2016) The Cognitive Behavioral Physical Activity Questionnaire: A study of validity and reliability

Bilişsel Davranışçı Fiziksel Aktivite Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ersin Eskiler, Fatih Küçükibiş, Mahmut Gülle, Fikret Soyer
 
Vol 12, No 2 (2015) Free time management scale: Validity and reliability analysis

Boş zaman yönetimi ölçeği: Geçerlik- güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Beyza Merve Akgül, Suat Karaküçük
 
Vol 12, No 2 (2015) Personal Cyber Security Provision Scale development study

Kişisel Siber Güvenliği Sağlama Ölçeği geliştirme çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Osman Erol, Yusuf Levent Şahin, Eray Yılmaz, Halil İbrahim Haseski
 
Vol 13, No 2 (2016) Serious Leisure Inventory and Measurement: Validity and reliability analysis

Ciddi Boş Zaman Envanteri ve Ölçümü: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Beyza Merve Akgül, Ali Selman Özdemir, Esin Esra Erturan Öğüt, Suat Karaküçük
 
Vol 12, No 1 (2015) The educational and careeriInterest scale (Science-Tecnology-Matematics): Validity and reliability study Abstract  PDF (ENGLISH)
Serhat Arslan, Namudar İzzet Kurbanoğlu
 
Vol 10, No 2 (2013) “Self-efficacy scale for teachers”-Preliminary study- Abstract  PDF Englısh
Pınar Kıvılcım, Turhan Toros, Mehmet Miman, Fikret Soyer
 
Vol 14, No 3 (2017) Development of the Bicycle Constraints Scale: Validity and reliability study

Bisiklet Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Velittin Balcı, Oğuz Özbek, Funda Koçak, Senem Çeyiz
 
Vol 12, No 1 (2015) Revised version of physical education teachers’ self-efficacy scale Abstract  PDF (English)
İrfan Yıldırım
 
Vol 10, No 2 (2013) The validity and reliability of motivational factors scale and the benefits scale of participating in trekking activities for Turkish population

Bireyleri doğa yürüyüşü yapmaya motive eden faktörler ölçeği ve bu faaliyetlere katılarak elde edilen faydalar ölçeğinin Türk popülasyonu için geçerlilik güvenirlilik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan, Mehmet Mert
 
Vol 13, No 1 (2016) Developing and doing validity and reliability of the motivational factors scale for being volunteer in AKUT

Bireyleri AKUT’ta gönüllü olmaya motive eden faktörler ölçeğinin geçerlilik güvenirlilik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan
 
Vol 14, No 2 (2017) The test-taking motivation of university students: The validity and reliability study of the Student Opinion Scale

Üniversite öğrencilerinin sınav motivasyonu: Öğrenci Görüşü Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Namudar İzzet Kurbanoglu, Mithat Takunyacı
 
Vol 13, No 2 (2016) Validity and reliability study of Positive Experiences at School Scale

Okulda Pozitif Yaşantılar Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Bülent Baki Telef
 
Vol 9, No 2 (2012) Adaption of “Social Capital Scale”: Validity and reliability study Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan
 
Vol 13, No 1 (2016) The development of the organizational silence scale: Validity-reliability study Abstract  PDF (English)
Elif Daşcı, Necati Cemaloğlu
 
Vol 14, No 1 (2017) Empathising and systematising in children with and without autism spectrum disorder Abstract  PDF (English)
Alev Girli, Filiz Karadağ, Burak Karabey
 
Vol 11, No 1 (2014) Turkish adaptation of the physical education trait anxiety scale: The validity and reliability study

Beden eğitimi sürekli kaygı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Yaprak Kalemoğlu Varol
 
Vol 14, No 3 (2017) The relationship between reactive and proactive Aggression and emotional and behavioral difficulties: Criterion validity of the Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ) among preadolescents Abstract  PDF (English)
Aslı Uz Baş, İrfan Yurdabakan
 
Vol 12, No 1 (2015) The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish: The validity and reliability study Abstract  PDF (English)
Duygu Gür Erdoğan, Zeki Arsal
 
Vol 13, No 1 (2016) Perceived Autonomy Support Scale for Exercise Settings: Validity and reliability study for Turkish

Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Mine Muftuler
 
Vol 12, No 1 (2015) Development of the Scale on Coping with Cyber Bullying towards Adolescents

Ergenlere Yönelik Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Ölçeği'nin geliştirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Adem Peker, Mehmet Buğra Özhan, Yüksel Eroğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Developing and doing validity and reliability of The Motivational Factors Scale for Participating to Sports Festival: RUNATOLIA case

Bireyleri Spor Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması: RUNATOLIA’ya örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan, Alaattin Çalışkan
 
Vol 9, No 2 (2012) The development of basketball attitude scale Abstract  PDF (TURKISH)
Erman Öncü, Bülent Gürbüz, H.Mehmet Tunçkol
 
Vol 13, No 1 (2016) Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities (zebseytö): Validity and reliability study

Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ekrem Levent İlhan, Oğuz Kaan Esentürk, Erkan Yarımkaya
 
Vol 11, No 2 (2014) The adaptation of Flow Short Scale to Turkish: A validity and reliability study

Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (TURKISH)
Bahar İşigüzel, Sabahattin Çam
 
Vol 11, No 2 (2014) Validity and reliability study of Quality of School Work Life (QSWL) scale Abstract  PDF (ENGLISH)
Abdurrahman Ilgan, Atakan Ata, Sally J. Zepeda, Oyku Ozu-Cengiz
 
Vol 13, No 3 (2016) Development of Geographical Concept Test (GCT) for preschool and primary school children

Okul öncesi ve ilkokul çocuklarına uygun Coğrafi Kavramlar Testi (CKT) geliştirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Sultan Baysan, Selcen Aydoğan
 
Vol 13, No 3 (2016) Development of Instrument Performance Self-Efficacy Scale

Çalgı Performansına İlişkin Öz-Yeterlik Ölçeğinin geliştirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Sadullah Serkan Şeker
 
Vol 12, No 2 (2015) Material design self- efficacy belief scale: a validity and reliability study

Materyal tasarımı öz-yeterlik inancı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (TURKISH)
Ebru Bakaç, Raşit Özen
 
Vol 14, No 3 (2017) Determination of the reliability and validity of intercultural awareness and intercultural effectiveness scales

Kültürlerarası farkındalık ve kültürlerarası etkililik ölçeklerinin güvenirlik ve geçerliğinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Karabuğa Yakar, Şula Ecevit Alpar
 
Vol 11, No 1 (2014) Validity and reliability study of Emotional Literacy Scale

Duygusal Okuryazarlık Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Plancı, Mehmet Kandemir, Hakan Dündar, Ahmet Ragıp Özpolat
 
Vol 13, No 2 (2016) Adaptation to Turkish of Nurse – Nurse Collaboration Scale Abstract  PDF (English)
Serpil Çelik Durmuş, Aytolan Yıldırım
 
Vol 12, No 1 (2015) The validity and reliability of the Interpersonal Attractiveness Scale

Kişilerarası Çekicilik Ölçeği: Geçerlik güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Erkan Yaman
 
1 - 40 of 40 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"