Search


 
Issue Title
 
Vol 14, No 4 (2017) Reaching the effective Music literacy: Kodaly method

Etkili müzikal okuryazarlığa ulaşmak: Kodaly yöntemi

Abstract  PDF (Turkish)
Peyruze Rana Şimşek, Sermin Bilen
 
Vol 14, No 4 (2017) Vocational training’s failure dynamics and vocational school’s teaching staff opinions

Mesleki eğitimin başarısızlık dinamikleri ve meslek yüksekokulu öğretim elemanlarının görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Ahmet Kaya
 
Vol 11, No 2 (2014) The study of development “self-efficacy beliefs scale regarding museum education” for pre-service teachers

Öğretmen adayları için “müze eğitimine ilişkin öz-yeterlik inancı ölçeği” geliştirme çalışması

Abstract  PDF (TURKISH)
Salih Uslu, Cemil Cahit Yeşilbursa
 
Vol 11, No 2 (2014) Analysis of past events indicators and visual objects in the early childhood period story books

Geçmiş zaman ifadelerinin ve görsel objelerin erken çocukluk dönemi hikâye kitaplarındaki durumunun incelenmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Suat Kol
 
Vol 14, No 4 (2017) Teaching gifted students through authentic instruction: Reflections from the EFL teachers Abstract  PDF (English)
Gülçin Mutlu
 
Vol 11, No 2 (2014) Teacher candidates' perceptions of digital citizenship

Öğretmen adaylarının dijital vatandaşlık algısı

Abstract  PDF (Turkish)
Aytaç Kaya, Berna Kaya
 
Vol 10, No 1 (2013) The effect of leadership charisma, engagement and group belonging on volunteer work performance: AKUT search and rescue association

Liderlik karizması, adanmışlık ve gruba aidiyetin gönüllü çalışma performansına etkileri: AKUT arama kurtarma derneği örneği

Abstract  PDF (TURKISH)
Ebru Caymaz, Fahri Erenel, Burak Gürer
 
Vol 12, No 1 (2015) The problems experienced by science teachers in their profession and difficulties they are confronted with in science teaching

Fen Bilimleri öğretmenlerinin meslekte karşılaştıkları problemler ve fen öğretiminde yaşadıkları zorluklar

Abstract  PDF (Turkish)
Barış Akıncı, Naim Uzun, Mustafa Kışoğlu
 
Vol 10, No 1 (2013) Mental processes affecting the piano performance

Piyano performansına etki eden zihinsel süreçler

Abstract  PDF (Turkish)
Özlem Ömür, Buğra Gültek
 
Vol 13, No 1 (2016) Availability of the multiple-choice test method for the exams of Ear Training Courses and its effect on the students' success levels

Müzik Öğretmenliği Programında yer alan Müziksel İşitme Okuma Yazma dersi yazılı sınavlarında çoktan seçmeli test yönteminin kullanılabilirliği ve öğrencilerin başarı düzeylerine etkisinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ahmet Suat Karahan
 
Vol 12, No 2 (2015) The use of cohesion in the verbal expressions of 8th grade students

8. Sınıf öğrencilerinin sözlü anlatımlarında bağdaşıklık kullanımları

Abstract  PDF (Turkish)
Derya Çintaş Yıldız
 
Vol 13, No 3 (2016) Impact of internet supported dental education: Initial outcomes in a study sample Abstract  PDF (English)
Fırat Sarsar, Mehmet Emin Kaval, Gary D. Klasser, Pelin Güneri
 
Vol 14, No 4 (2017) Pre-service elementary education teachers’ beliefs about teaching and learning in Turkey

Türkiye’de sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının öğretme ve öğrenme ile ilgili inançları

Abstract  PDF (Turkish)
Sibel Duru
 
Vol 13, No 2 (2016) Teachers' displaying levels of value eroding behaviors

Öğretmenlerin değerleri zedeleyen davranışları gösterme düzeyleri

Abstract  PDF (Turkish)
Şeyma Şahin, Zeynep Arseven, Abdurrahman Kılıç
 
Vol 10, No 1 (2013) An investigation of educational technology standarts of physical education candidate teachers in terms of several variables Abstract  PDF (ENGLISH)
Erkan Faruk Şirin, Savaş Duman
 
Vol 14, No 4 (2017) The effect of the use of systematic teaching method on students’ success in the process of violoncello education

Viyolonsel eğitimi sürecinde dizgeli öğretim modelinin öğrenci başarısına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Çağrı Şen, Mehmet Ali Özdemir
 
Vol 13, No 3 (2016) A reinterpretation of the suprematist painterly space for the comprehension of basic design in architectural education

Mimarlık eğitiminde temel tasarımın kavranmasına yönelik olarak süprematist resim uzamının yeniden değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Kemal Reha Kavas, İkbal Erbaş, Hacer Mutlu Danacı
 
Vol 14, No 4 (2017) Development of cognitive achievement test for piano education

Piyano eğitimine yönelik bilişsel başarı testi geliştirme çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Barış Kardeş, Hatice Onuray Eğilmez
 
Vol 11, No 1 (2014) Effect of home-based education program on six-year old children’s acquisition of scientific concept

Ev odaklı eğitim programının altı yaş çocuklarının bilimsel kavram kazanımlarına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Özlem Yurt, Serap Demiriz
 
Vol 14, No 4 (2017) Financial literacy and its status in the mathematics curriculums of Turkey

Finansal okuryazarlık ve Türkiye matematik öğretim programlarındaki konumu

Abstract  PDF (Turkish)
Abdullah Özkale, Emel Özdemir Erdoğan
 
Vol 14, No 3 (2017) Foreign language learning anxiety of foreign students while learning Turkish as a foreign language

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerde yabancı dil öğrenme kaygısı

Abstract  PDF (Turkish)
Süleyman Barbaros Yalçın, Ece Sarıgül
 
Vol 14, No 4 (2017) An overview of the second year of a mentoring program designed for special education teachers of children with autism in the early years of profession

Öğretmenliğin ilk yıllarında otizm spektrum bozukluk tanılı öğrencilerle çalışan özel eğitim öğretmenlerine uygulanan mentorluk programının ikinci yılına bakış

Abstract  PDF (Turkish)
Yeşim Güleç Aslan, Canan Sola Özgüç
 
Vol 11, No 2 (2014) Effects of poverty on education Abstract  PDF (English)
Ronald Buck, Joe Deutsch
 
Vol 14, No 2 (2017) Factors affecting educational motivation in university: A study of tourism education in Antalya Abstract  PDF (English)
Zeki Akıncı, Gülseren Yurcu, Murad Alpaslan Kasalak
 
Vol 13, No 1 (2016) The effect of concept mapping on students’ academic achievement and attitude in science education

Fen eğitiminde kavram haritaları kullanımının akademik başarı ve tutuma etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Arif Çömek, Orhan Akınoğlu, Ersin Elmacı, Tuğba Gündoğdu
 
Vol 12, No 1 (2015) Evaluating the reasons of low reading skills of primary school students and the activities used by teachers

İlkokul öğrencilerinin düşük okuma başarısının nedenlerinin ve öğretmenlerin kullandığı etkinliklerin değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Orhan Çakıroğlu
 
Vol 13, No 3 (2016) Examination of the effects of STEM education integrated as a part of science, technology, society and environment courses Abstract  PDF (English)
Bekir Yıldırım, Mahmut Sevi
 
Vol 14, No 3 (2017) A study of STEM Awareness Scale development for high school teachers

Ortaöğretim öğretmenlerine yönelik FeTeMM Farkındalık Ölçeği (FFÖ) geliştirme çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Çevik
 
Vol 7, No 2 (2010) Fulfilling the need for knowledge via distance education: A university program proposal

Uzaktan eğitim ile bilgi ihtiyacının karşılanması: Bir üniversite programı önerisi

Abstract  PDF (Türkçe)
Mehmet Cüneyt Birkök, Turan Tolga Vuranok
 
Vol 13, No 3 (2016) The development of critical reflection skills: An application of school and teacher themed movies Abstract  PDF (English)
Alper Kaşkaya, Ziya Selçuk
 
Vol 12, No 2 (2015) Opinions of pre-service classroom teachers among music education

Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimine ilişkin görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Onur Topoğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Mentoring in Sports for the Development of the Successful High School Coach Abstract  PDF (English)
Joel Swanson, Joe Deutsch
 
Vol 9, No 2 (2012) Development of music lesson attitude scale Abstract  PDF (Turkish)
Serpil Umuzdaş
 
Vol 12, No 2 (2015) Perceived organizational support and organizational trust in primary schools Abstract  PDF (ENGLISH)
Sultan Bilge Keskinkılıç Kara, Demet Zafer Güneş, Nazlı Nazar Aydoğan
 
Vol 11, No 1 (2014) The comparison of the science and technology curriculum and renewed science curriculum

Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ile yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Ahmet Eskicumalı, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Serhat Arslan
 
Vol 13, No 3 (2016) Physical activity level and quality of life of university students

Üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ve yaşam kalitesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hilal Kılınç, Akan Bayrakdar, Berrin Çelik, Hacalet Mollaoğulları, Yıldırım Gökhan Gencer
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigating the effect of premenstrual syndrome in high school students doing regular sports Abstract  PDF (English)
Mine Akkuş Uçar, Kemal Tamer, Ebru Çetin
 
Vol 11, No 1 (2014) An evaluation on the relationship between the learning fields “musical perception and acquainting” and “musical creativity” based on teaching program of 2006 primary education music classes of sixth grade level

2006 İlköğretim müzik dersi 6. sınıf öğretim programı içerisinde yer alan “müziksel algı ve bilgilenme” ile “müziksel yaratıcılık” öğrenme alanları arasındaki ilişkisel durumun değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gökalp Parasız, Tuncay Aras
 
Vol 10, No 2 (2013) Metaphorical perceptions of pre-service teachers in related to faculty of education: Asample of Kocaeli University Faculty of Education

Öğretmen adaylarının eğitim fakültesine ilişkin metaforik algıları: Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Konaklı, Nur Göğüş
 
Vol 14, No 1 (2017) Effect of tennis education on problem solving skills in university students

Tenis eğitiminin üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Serife Vatansever, Güçlü Özen
 
Vol 13, No 1 (2016) Views of secondary education teachers on the conditions and efficiency of the in-servicetraining activities they attend (YalovaandErzurum in-service training sample)

Ortaöğretim öğretmenlerinin katıldıkları hizmetiçi eğitim etkinliklerine ait görüşleri (Yalova-Erzurum hizmet içi eğitim örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Pınar Bilasa, A. Selcen Arslangilay
 
Vol 11, No 1 (2014) Islamic moral values of pre-service teachers for secondary schools Abstract  PDF (English)
Osman Titrek, Münevver Yalçınkaya, Mustafa Bayrakcı
 
Vol 11, No 2 (2014) Restructuring a textbook representation of the goals of educational institutions from the standpoint of pre-service teachers

Eğitim kurumlarının işlevlerine ilişkin bir ders kitabı temsilini öğretmen adayları gözüyle yeniden yapılandırma

Abstract  PDF (TURKISH)
Abdurrahman Şahin, Orhan Kumral
 
Vol 11, No 2 (2014) Creative drama: Can it be used to nursing education Abstract  PDF (ENGLISH)
Seda Bapoğlu Dümenci, Ayla Keçeci
 
Vol 14, No 1 (2017) A comparison of the pre-education expectations, perceptions developed through the experience, and motivation of the students taking vocational tourism education Abstract  PDF (English)
Zeki Akıncı, Gülseren Yurcu, Murad Alpaslan Kasalak
 
Vol 14, No 3 (2017) Peer learning and ethics in nursing education Abstract  PDF (English)
Buket Şimşek Arslan, Ahmet Göktaş, Kadriye Buldukoğlu
 
Vol 10, No 1 (2013) Development of online collaborative tracking and management tool for content development and the effectiveness of this tool

İçerik geliştirmede çevrimiçi işbirliğine dayalı takip ve yönetim aracının geliştirilmesi ve bu aracın etkililiği

Abstract  PDF (TURKISH)
Erinç Karataş, Ahmet Mahiroğlu
 
Vol 14, No 4 (2017) Examination and evaluation of individualized education programs prepared for intellectual disability students

Zihin yetersizliğine sahip olan öğrenciler için hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programlarının incelenmesi ve değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Şerife Şenay İlik
 
Vol 14, No 3 (2017) Determining the opinions of physical education teacher candidates about using concept cartoons in education Abstract  PDF (English)
Hande İnan, Metin Kaya
 
Vol 12, No 2 (2015) Effects of instruction based on realistic mathematics education on mathematics achievement: A meta-analysis study

Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretimin matematik başarısına etkisi: Bir meta-analiz çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Abdullah Kaplan, Murat Duran, Muhammet Doruk, Mesut Öztürk
 
Vol 14, No 2 (2017) Determination of the isokinetic muscle strength profile of knee flexors and extensors in visually impaired long-distance athletes: Pilot study

Görme engelli uzun mesafe atletizm sporcularında diz fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik kas kuvvet profilinin belirlenmesi: Pilot çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu
 
Vol 12, No 2 (2015) Development of Entrepreneurship Scale Towards Student Teachers: A validity and reliability study

Öğretmen Adaylarına Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
İsa Deveci, Salih Çepni
 
Vol 13, No 2 (2016) Burnout levels of the physical education teachers in terms of professional variables

Beden eğitimi öğretmenlerinin mesleki değişkenlere göre tükenmişlik düzeyleri

Abstract  PDF (Turkish)
Timur Yılmaz, F. Filiz Çolakoğlu, Tekin Çolakoglu
 
Vol 11, No 2 (2014) The views of provincial educational supervisors on the fifth grade students’ obstacles for reaching to objectives and acquisition of Turkish course

İl eğitim denetmenlerinin gözünden 5. sınıf öğrencilerinin Türkçe dersi amaç ve kazanımlarına erişmesinin önündeki engeller

Abstract  PDF (TURKISH)
Ahmet Akkaya, Ömer Tuğrul Kara, Esin Yağmur Şahin, Metin Akgün
 
Vol 12, No 2 (2015) Arts and sports in nursing education

Hemşirelik eğitiminde sanat ve spor

Abstract  PDF (Turkish)
Arzu İlçe, Ganime Esra Yüzden
 
Vol 11, No 2 (2014) Reliability and validity study of the Temperament Assessment Battery for Children-Revised: Parent Form

Çocuklar için Mizaç Değerlendirme Bataryası Gözden Geçirilmiş Ebeveyn Formu’nun geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Sibel Yoleri
 
Vol 13, No 1 (2016) Teacher satisfaction at the educational placement of students with special educational needs Abstract  PDF (English)
Timo Saloviita, Markku Leskinen
 
Vol 10, No 1 (2013) The comparison of sports coaches’ pre-season, in-season and post-season leadership behaviours in terms of sport psychology Abstract  pdf (English)
Turhan Toros, Melih Salman, İhsan Sarı
 
Vol 9, No 2 (2012) Interaction between cultures via art review: Understanding multiculturalism Abstract  PDF (Turkish)
Nuray Mamur
 
Vol 13, No 3 (2016) Determination of citizenship organizational level of physical education teachers

Beden eğitimi öğretmenlerinin örgütsel vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Burhan Başoğlu, Mustafa Önder Şekeroğlu, Emrah Altun
 
Vol 12, No 2 (2015) The relationships between field dependent/independent cognitive styles and information & communication technologies based programs in gifted education Abstract  PDF (ENGLISH)
Hakan Üstünel, Erdem Uçar, Turhan Civelek, İlhan Umut
 
Vol 10, No 1 (2013) Investigation of the relationship between aggression levels and basic psychological needs school of physical education and sports students Abstract  PDF(ENGLISH)
Mehmet Çağrı Çetin, Engin Gezer, Özer Yıldız, Mehtap Yıldız
 
Vol 9, No 2 (2012) Technical and harmonic analysis of Carl Czerny op. 299 number 34 etude Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Serkan Umuzdas
 
Vol 12, No 1 (2015) The objectives of disaster education from teachers’ perspectives Abstract  PDF (English)
Özgür Erdur-Baker, Koray Kasapoğlu, Elanur Yılmaz
 
Vol 10, No 1 (2013) The relationship among expectation, perceived quality-value and satisfaction: A study on undergraduate students of tourism

Beklenti, algılanan kalite-değer ve memnuniyet ilişkisi: Turizm lisans öğrencileri üzerine bir uygulama

Abstract  PDF (TURKISH)
Şirvan Şen Demir
 
Vol 12, No 1 (2015) Reading attitude scale: The reliability and validity study

Okuma tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Orhan Çakıroğlu, Mehmet Palancı
 
Vol 13, No 1 (2016) An Eample for the lifelong music education: Bolu Young Musicians Festival

Hayat boyu müzik eğitimine bir örnek: Bolu Genç Müzisyenler Şenliği

Abstract  PDF (Turkish)
Dolunay Akgül Barış, Ahmet Serkan Ece, Müjde Sarısözen Doğan
 
Vol 12, No 2 (2015) A study about the interest level of preschool teacher candidates in environmental problems according to certain variables

Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına olan ilgi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Erhan Alabay, Ömer Faruk Doğan
 
Vol 13, No 2 (2016) A comparative look at the teacher training systems: Belgium - Flemish Community and Turkey Abstract  PDF (English)
Gülçin Mutlu
 
Vol 5, No 2 (2008) Alternate media usage in education as a socialization tool: Movies Abstract  PDF (Türkçe)
Mehmet Cüneyt Birkök
 
Vol 10, No 2 (2013) Preservice teachers’ training and technology use: A case study

Öğretmen adaylarının eğitimi ve teknoloji kullanımı: Bir durum çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Raşit Özen
 
Vol 14, No 4 (2017) Examining classroom teachers' knowledge levels of geometric objects and shapes by using mind maps

Sınıf öğretmenlerinin geometrik cisimler ve şekiller konusundaki bilgi düzeylerinin zihin haritaları üzerinden incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Yılmaz Mutlu, Demet Deniz, Semra Polat
 
Vol 10, No 1 (2013) Critical thinking levels of senior students at education faculties and their views on obstacles to critical thinking

Eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve buna yönelik engellere ilişkin görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Aycan Çiçek Sağlam, Elif Büyükuysal
 
Vol 13, No 3 (2016) The dynamic of change in history education in Turkey: The History Foundation

Türkiye’de tarih eğitiminde bir değişim dinamiği: Tarih Vakfı

Abstract  PDF (Turkish)
Refik Turan
 
Vol 13, No 1 (2016) An empirical study on the effects of smartboards on vocabulary learning in German preparatory classes

Akıllı tahtaların Almanca hazırlık sınıflarında kelime öğrenimine etkileri üzerine deneysel bir çalışma örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Özlem Tekin, Harun Göçerler
 
Vol 10, No 1 (2013) The influence of sport education model on middle school students during extracurricular football studies on cognitive- psychomotor and game performance levels1

İlköğretim II. kademe ders dışı futbol çalışmasında uygulanan spor eğitimi modelinin öğrencilerin bilişsel, psikomotor ve oyun performansı erişi düzeylerine etkisi

Abstract  PDF (TURKISH)
İbrahim Doydu, Hakkı Çoknaz
 
Vol 13, No 1 (2016) Elementary school students’ perceptions about nature of scientific knowledge and some pseudoscientific ideas Abstract  PDF (English)
Behiye Bezir Akçay, Seda Usta Gezer, Burak Kiras
 
Vol 13, No 1 (2016) How to run a sports camp – legally speaking Abstract  PDF (English)
Steven Monk, Joe Deutsch
 
Vol 13, No 1 (2016) The effects of science-technology-engineering-math (STEM) integration on 5th grade students’ perceptions and attitudes towards these areas

Fen-teknoloji-mühendislik-matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Gülhan, Fatma Şahin
 
Vol 7, No 2 (2010) The need for cognition of Preschool Prospective Teachers and their views on the need for cognition (The case of Pamukkale University) Abstract  PDF (Türkçe)
Emel Tok
 
Vol 10, No 2 (2013) The research trends of postgraduate dissertations in Turkish education departments

Türkçe eğitimi bölümlerinde yapılan lisansüstü tezlerin araştırma eğilimleri

Abstract  PDF (Turkish)
Esin Yağmur Şahin, Fatih Kana, Behice Varışoğlu
 
Vol 10, No 1 (2013) Examination of cell phone usage habits and purposes of education faculty students

Eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım alışkanlıkları ve amaçlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ahmet Arslan, Aylin Tutgun Ünal
 
Vol 13, No 3 (2016) History teaching in Turkmenistan from Soviet Turkmenistan to the independent republic

Sovyet Türkmenistanı’ndan bağımsız devlete Türkmenistan’da tarih öğretimi

Abstract  PDF (Turkish)
Refik Turan
 
Vol 11, No 2 (2014) Key factors associated with Asperger’s syndrome and implications for effective teaching to enhance student participation and engagement Abstract  PDF (ENGLISH)
Ashwin Kumar
 
Vol 14, No 4 (2017) The effect of entrepreneurial personality traits of undergraduates in the area of education of physical education and sports on the entrepreneurship tendency Abstract  PDF (English)
Mehmet Öztaş, Murat Kasımoğlu, Erkan Faruk Şirin
 
Vol 14, No 4 (2017) Preschool teacher candidates’ views on functionality of child literature in education

Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk edebiyatının eğitimde işlevselliği üzerine görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Bilge Bağcı Ayrancı, Gıyasettin Aytaş
 
Vol 12, No 2 (2015) The relationship between prosocial and antisocial behaviors in sport, general self-efficacy and academic self-efficacy: Study in department of physical education and sport teacher education Abstract  PDF (English)
Mevlüt Yıldız, Ender Şenel, Hasan Şahan
 
Vol 13, No 1 (2016) The reflections of pedagogical formation education practices on physical education teacher training

Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları

Abstract  PDF (Turkish)
Cenk Temel, Mustafa Altınkök, N. Bahadır Kayışoğlu
 
Vol 13, No 3 (2016) The effects of one-day outdoor education on self- efficacy Abstract  PDF (English)
Nuh Osman Yıldız, Güçlü Özen, Tayfun Gürkan Bostancı
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigation of music teachers’ attitudes toward teaching profession according to their profile properties

Müzik öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının profil özelliklerine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Zeynel Şentürk, Onur Zahal, Cemal Yurga, Engin Gürpınar, Fırat Altun
 
Vol 12, No 2 (2015) Examining technological pedagogical content knowledge of teachers teaching Turkish to bilingual students in France

Fransa'da iki dilli öğrencilere Türkçe öğreten öğretmenlerin teknolojik pedagojik içerik bilgilerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Bekir İnce, M. Barış Horzum
 
Vol 14, No 4 (2017) Mobile learning in nursing "m-learning"

Hemşirelikte mobil öğrenme “m-öğrenme”

Abstract  PDF (Turkish)
Gül Şahin, Tülay Başak
 
Vol 9, No 2 (2012) Opinions of the physical education and sports candidate teachers about reading Abstract  PDF
Murat Ozsaker, Tacettin Hakan Yenal, Alev Yenal
 
Vol 10, No 1 (2013) The role of physical education and sport teacher in skill learning

Beceri öğreniminde beden eğitimi ve spor öğretmeninin rolü

Abstract  PDF(TURKISH)
Hacalet Mollaoğulları, Halil Evren Şentürk
 
Vol 9, No 2 (2012) Examination of burnout and life satisfaction levels of teachers and school administrators Abstract  PDF (Turkish)
Arzu Özyürek, Hasan Gümüş, Soner Doğan
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigating prospective elementary mathematics teachers’ skills of relating origami to topics in mathematics curriculum

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının origamiyi matematik öğretim programındaki konularla ilişkilendirme becerilerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Özkan Ergene, Melek Masal, Ercan Masal, Mithat Takunyacı
 
Vol 12, No 2 (2015) Context based at a glance to teaching word in teaching Turkish to foreigners in “Yeni Hitit” books

YTÖ “Yeni Hitit” kitabındaki sözcük öğretimine bağlam temelli bir bakış

Abstract  PDF (Turkish)
Bekir İnce
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigation on the future expectations and academic motivations of students attending associate degree programs

Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Sait Akbaşlı, Sevda Kubilay, Mehmet Durnalı
 
Vol 12, No 1 (2015) Examination of nutrition habits of high school students 14-18 age

14-18 yaş lise öğrencilerinin beslenme alişkanliklarının incelenmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Mutlu Ildız, Özcan Saygın, Recep Özmerdivenli
 
Vol 10, No 1 (2013) The effects of physical activity cards on teacher behaviours in elementary physical education classes

Fiziksel etkinlik kartları uygulamasının ilköğretim beden eğitimi derslerindeki öğretmen davranışları üzerine etkisi

Abstract  PDF(TURKISH)
Salih Gökhan İrez, Metin Yaman, Gönül Babayiğit İrez, Özcan Saygın
 
1 - 100 of 391 Items 1 2 3 4 > >> 

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"