Search


 
Issue Title
 
Vol 14, No 3 (2017) Vegetation periods and changes in the Thrace (1965-2011)

Trakya’da vejetasyon süreleri ve değişimleri (1965-2011)

Abstract  PDF (Turkish)
Derya Evrim Koç, Cercis İkiel
 
Vol 12, No 1 (2015) Foreign trade intensities’ development of Ottoman 45 Countries with Turkey and Neo Ottomanism

Osmanlı 45 Ülkelerinin Türkiye ile dış ticaret yoğunlukları gelişimi ve Yeni Osmanlılık

Abstract  PDF (TURKISH)
Mustafa Akal, Ahmet Yağmur Ersoy
 
Vol 14, No 2 (2017) Total quality management and its applications: Example of Kalekim

Toplam kalite yönetimi ve uygulamaları: Kalekim örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Dilşad Güzel, Selin Aykol
 
Vol 14, No 4 (2017) Sea level change in Göksu Delta related to storm surge

Göksu Deltası'nda fırtına kabarmasına bağlı deniz seviyesi değişimleri

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Kılar, İhsan Çiçek
 
Vol 10, No 1 (2013) Sea surface temperature anomalies along the Black Sea Region coast of Turkey (1971-2010 period)

Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi kıyısı boyunca deniz suyu yüzey sıcaklığı anomalileri (1971-2010 dönemi)

Abstract  PDF (Turkish)
Yüksel Güçlü
 
Vol 13, No 3 (2016) Comparison of various spatial interpolation methods for precipitation in Turkey

Türkiye’de yağışın farklı mekânsal enterpolasyon yöntemleriyle karşılaştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Necla Türkoğlu, Olgu Aydın, Neşe Duman, İhsan Çiçek
 
Vol 11, No 1 (2014) The effect of public intervention on global competitiveness and foreign direct investment: The case of Turkey

Kamu müdahalelerinin küresel rekabet gücü ve uluslararası doğrudan yatırımlar üzerindeki etkisi: Türkiye örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Coşkun Karaca
 
Vol 14, No 1 (2017) Effects of migration on child health

Göçün çocuk sağlığına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Emine Geçkil, Muradiye Aldem, Elanur Kaleci
 
Vol 10, No 2 (2013) Do physicians experience gender discrimination in medical specialization in Turkey?

Türkiye’de hekimler uzmanlaşmada cinsiyet ayrımı yaşıyor mu?

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Koyun, Şenay Akgün, Şevkat Bahar Özvarış
 
Vol 10, No 1 (2013) Assessment of the quality of life for school children in context of social class reality: a descriptive study in Aydın

İlköğretim öğrencilerinin yaşam kalitesinin toplumsal sınıf değişkeni açısından incelenmesi: Aydın ilinde betimsel bir çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
E. Didem Evci Kiraz, Ruken Akar Vural, Serap Yılmaz Özelçi, Tolga Vural, Filiz Ergin
 
Vol 10, No 1 (2013) Housing market and economic growth relation: time series analysis over Turkey (2000-2012)

Konut piyasasi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye üzerine zaman serileri analizi (2000-2012)

Abstract  PDF (Turkish)
Bilal Kargı
 
Vol 11, No 2 (2014) A strategic starting point for the elimination of violence against women: Intimate partner violence

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde stratejik bir başlangıç noktası: Partner şiddeti

Abstract  PDF (Turkish)
Seref Uluocak, Gökhan Gökulu, Olgun Bilir
 
Vol 11, No 1 (2014) Climatological analysis of forest fires occurred in 2011 over Turkey and their associations with hydroclimatic, surface weather and upper atmosphere conditions

Türkiye’de 2011’de oluşan orman yangınlarının klimatolojik çözümlemesi ve hidroklimatik, yüzey hava ve yüksek atmosfer koşulları ile bağlantıları

Abstract  PDF (Turkish)
Murat Türkeş, Gökhan Altan
 
Vol 13, No 3 (2016) Thornthwaite climate classification of Turkey

Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması

Abstract  PDF (Turkish)
Erkan Yılmaz, İhsan Çiçek
 
Vol 10, No 2 (2013) Structure and meaning features of the root verbs in Turkish

Türkiye Türkçesindeki kök fiillerin yapı ve anlam özellikleri

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Gedizli
 
Vol 13, No 1 (2016) Expectations of today’s accounting education according to Turkey Accounting / Financial Reporting Standarts

Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre günümüz muhasebe eğitiminden beklentiler

Abstract  PDF (Turkish)
Haluk Duman, Muhammet Bezirci, Mehmet Yücenurşen, İbrahim Apak
 
Vol 13, No 1 (2016) Effects of climate changes on phenological periods of apple, cherry and wheat in Turkey

Türkiye’de iklim değişikliğinin elma, kiraz ve buğdayın fenolojik dönemlerine etkileri

Abstract  PDF (Turkish)
Necla Türkoğlu, Serhat Şensoy, Olgu Aydın
 
Vol 10, No 1 (2013) The population growth and distribution of the foreign-borns in Turkey

Türkiye’de yurtdışı doğumlu nüfusun gelişimi ve dağılışı

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Yakar
 
Vol 14, No 2 (2017) Burnout in nurses: A meta analysis of related factors

Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Kantek, Kamile Kabukcuoğlu
 
Vol 12, No 1 (2015) Nano innovation with smart products: The youth’s nanotech awareness, perception of benefits/risks

Akıllı ürünleriyle nano yeniliği: Gençlerin nanoteknoloji farkındalığı, fayda/risk algıları

Abstract  PDF (Turkish)
Ebru Güzeloğlu
 
Vol 14, No 1 (2017) Military tourism in Erzurum city and its surrounding

Erzurum kenti ve yakın çevresinde askeri turizm

Abstract  PDF (Turkish)
Çağlar Kıvanç Kaymaz, Salih Birinci, Aykut Camcı
 
Vol 11, No 1 (2014) Industrial kitchen equipment manufacturer’s responsibility consciousness: Turkey sample

Endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin sorumluluk bilinci: Türkiye üreticileri örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Ebru Zencir
 
Vol 13, No 3 (2016) The social life in Turkey in the early republic era in the perspective of the New York Times

The New York Times’ın gözünden erken cumhuriyet döneminde Türkiye’de sosyal hayat

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Şahin
 
Vol 14, No 4 (2017) Population change in Turkey’s municipal settlements (2007-2016)

Türkiye’nin belediye örgütlü yerleşmelerinde nüfusun değişimi (2007-2016)

Abstract  PDF (Turkish)
Fethi Ahmet Canpolat, Selçuk Haylı
 
Vol 13, No 3 (2016) The dynamic of change in history education in Turkey: The History Foundation

Türkiye’de tarih eğitiminde bir değişim dinamiği: Tarih Vakfı

Abstract  PDF (Turkish)
Refik Turan
 
Vol 14, No 4 (2017) Local cultural contribution from Adapazarı People’s House: Sakarya Magazine and its content

Adapazarı Halkevi’nden yöresel kültüre bir katkı: Sakarya Dergisi ve içeriği

Abstract  PDF (Turkish)
Kenan Olgun
 
Vol 13, No 1 (2016) An investigation about entrepreneurship politics in Turkey: 1923-1929

Cumhuriyet ile birlikte girişimciliği etkileyen polikalar üzerine bir inceleme: 1923-1929

Abstract  PDF (Turkish)
Bengü Doğangün Yasa, Faik Çelik
 
1 - 27 of 27 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"