Search


 
Issue Title
 
Vol 14, No 1 (2017) Salary Cap system in NBA and adaptability to Turkish basketball leagues

NBA’de uygulanan Salary Cap sistemi ve Türkiye basketbol liglerine uyarlanabilirliği

Abstract  PDF (Turkish)
Can Çavin Ötkan, Tekin Çolakoğlu
 
Vol 11, No 1 (2014) External motivations scale for sport spectators (EMSSS) and internal motivations scale for sport spectators (IMSSS) validity and reliability study

Spor seyircileri için dışsal güdü ölçeği (SSİDGÖ) ve spor seyircileri için içsel güdü ölçeği (SSİİGÖ) geçerlik ve güvenilirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ercan Polat, Hasan Birol Yalçın
 
Vol 13, No 3 (2016) Relationship between of job satisfaction levels and life satisfaction levels of physical education and sports teachers (Example of Sanliurfa Province)

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş tatmin düzeyleri ve yaşam tatmin düzeyleri arasındaki ilişki (Şanlıurfa İli örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Fatih Küçükibiş, Cemal Berkan Alpay
 
Vol 14, No 3 (2017) (1903-1922) football institutionalization studies before Turkey Training Community Alliance (TTCA) period

Türkiye İdman Cemiyeti İttifaki (Tici) öncesi futbolda kurumsallaşma çalışmaları (1903-1922)

Abstract  PDF (Turkish)
Yasin Yıldız, Murat Özmaden, Fikret Soyer, Harun Özmaden
 
Vol 13, No 1 (2016) Determining of expectations of amateur and professional football players towards their futures after they quit football (Ankara province example)

Amatör ve profesyonel futbolcuların futbolu bıraktıktan sonraki ileriye dönük beklentilerinin belirlenmesi (Ankara ili örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Murat Sarıkabak, Mehmet Öçalan, Menzure Sibel Yaman, Rıdvan Kır, Nigar Yaman, Mustafa Bar
 
Vol 13, No 3 (2016) Self-compassion as a predictor of social physique anxiety in athletes Abstract  PDF (English)
Hatice Epli Koç, Egemen Ermiş
 
Vol 14, No 4 (2017) Investigation of musculoskeletal system injuries in athletes doing bodybuilding and fitness sports

Vücut geliştirme ve fitness sporu yapanlarda, kas, iskelet sistemi sakatlıklarının belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Erkan Çetinkaya, Halil Tanır, Emrah Atay, Çilem Bulut, Hamdullah Engin
 
Vol 14, No 2 (2017) Determination of the isokinetic muscle strength profile of knee flexors and extensors in visually impaired long-distance athletes: Pilot study

Görme engelli uzun mesafe atletizm sporcularında diz fleksör ve ekstansörlerinin izokinetik kas kuvvet profilinin belirlenmesi: Pilot çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Kocahan, Bihter Akınoğlu, Çağlar Soylu, Necmiye Ün Yıldırım, Adnan Hasanoğlu
 
Vol 13, No 3 (2016) Analysis on basic psychological needs of the students studying in higher education institutions offering sports education

Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Summani Ekici, Yavuz Öntürk, Ahmet Yavuz Karafil
 
Vol 14, No 2 (2017) A study on the current situation of sport sponsorship

Spor sponsorluğunun mevcut durumu üzerine bir araştırma

Abstract  PDF (Turkish)
Alperen Halıcı, Baybars Recep Eynur, Ali Eraslan
 
Vol 12, No 2 (2015) Effects of the kinds of sports and some variables on the communication skills level of students in physical education and sports

Spor türü ve diğer bazı değişkenlerin beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeylerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Yanık
 
Vol 13, No 2 (2016) Correlation between depression and eating attitudes and behaviors among those who performed regular physical activities

Düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde depresyon ve yeme tutum ve davranışları ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
İrfan Yıldırım, Özkan Işık, Gözde Ersöz, Melek Büyükkök, Güler Zengin, Özge Özel
 
Vol 13, No 3 (2016) Examining superstitious behavior usage frequencies in sport

Sporda batıl davranış kullanım sıklıklarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ali İlhan Barut, Turhan Toros, Zülbiye Kaçay
 
Vol 14, No 3 (2017) Investigation of communication levels of university students doing sports and do not sport

Spor yapan ve yapmayan üniversite öğrencilerinin iletişim düzeylerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hasan Ulukan, Alper Kartal, Serkan Zengin, Engin Abanoz, Necmettin Parlak
 
Vol 11, No 1 (2014) A research on the levels of conscious consumerism of the sport consumer

Spor tüketicilerinin bilinçli tüketicilik düzeyleri üzerine bir araştırma

Abstract  PDF (Turkish)
Hakan Ünal, Ahmet Babaoğlu
 
Vol 14, No 4 (2017) Sports sponsorship for communication companies reliability and validity study of measurement

İletişim şirketlerinin spor sponsorluğu ölçeğinin güvenirlik ve geçerlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Özge Ercan, Oğuz Özbek
 
Vol 14, No 1 (2017) Investigation of university students’ adaptation level to the university according to situation of doing sports

Üniversite öğrencilerinin spor yapma durumlarına göre üniversiteye uyum düzeylerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hande Baba Kaya, Zülbiye Kaçay
 
Vol 13, No 3 (2016) An investigation related to the aggression and empathic tendency levels of the university students according to their genders and sport education

Üniversite öğrencilerinin cinsiyet ve spor eğitimi alma durumlarına göre saldırganlık ve empatik eğilim düzeylerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Kırımoğlu, Engin Gezer, Ahmet Deveci, Mahmut Gülle
 
Vol 13, No 3 (2016) Comparison of the styles of coping with stress among individual and team athletes

Takım ve bireysel sporlarda sporcuların stresle başa çıkma yöntemlerinin karşılaştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Şehmus Aslan
 
Vol 14, No 1 (2017) Digital Game Addiction Scale for Children

Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği

Abstract  PDF (Turkish)
Zekihan Hazar, Muhsin Hazar
 
Vol 14, No 1 (2017) Effect of tennis education on problem solving skills in university students

Tenis eğitiminin üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi üzerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Serife Vatansever, Güçlü Özen
 
Vol 11, No 2 (2014) Self-confidence level in professional athletes; an examination of exposure to violence, branch and socio-demographic aspects Abstract  PDF (English)
Elif Karagün
 
Vol 14, No 3 (2017) Sports organizations in the light of environmental sustainability and ecologic footprint

Çevresel sürdürülebilirlik ve ekolojik ayak izi ışığında spor organizasyonları

Abstract  PDF (Turkish)
Hakan Ünal, Emre Bağcı
 
Vol 14, No 4 (2017) Recreation in different cultures: analysis of leisure time activities

Farklı kültürlerde rekreasyon: Serbest zaman aktivitelerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gülsüm Baştuğ, Ercan Zorba, Mehdi Duyan, Özlem Çakır
 
Vol 12, No 2 (2015) An examination of adolescents’ attitudes towards leisure activities Abstract  PDF (English)
Sabri Kaya, Emanuele Isidori, Halil Sarol
 
Vol 14, No 3 (2017) Determining the opinions of physical education teacher candidates about using concept cartoons in education Abstract  PDF (English)
Hande İnan, Metin Kaya
 
Vol 13, No 3 (2016) Football referees; stress, self-confidence, decision making

Futbol hakemlerinde; stres, özgüven, karar verme

Abstract  PDF (Turkish)
Gülsüm Baştuğ, Savaş Duman, Fahri Akçakoyun, Faruk Karadeniz
 
Vol 14, No 2 (2017) Effect of static and dynamic stretching exercises on some physical parameters in young basketball players

Genç basketbolcularda statik ve dinamik germe egzersizlerinin bazı fiziksel parametrelere etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Murat Akyüz, Murat Özmaden, Yeliz Doğru, Evren Karademir, Yeşim Aydın, Ümit Hayta
 
Vol 13, No 2 (2016) Analyzing the administrative effectiveness of the Turkish sports administration’s provincial structure according to personnel perspectives

Türk spor yönetimi taşra yapılanmasının yönetsel etkinliğinin personel görüşlerine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Funda Koçak, Hakan Sunay
 
Vol 13, No 2 (2016) Private sports centers in Ankara task levels of job satisfaction of staff engaged in evaluation

Ankara’daki özel spor merkezlerinde çalışan personelin iş doyum düzeylerinin değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Yalçın Uyar, Hakan Sunay
 
Vol 13, No 1 (2016) A development of motor skills in mental disability interfere?

Zihinsel engel motor becerilerin gelişimine de engel mi?

Abstract  PDF (Turkish)
Nurgül Özdemir, Ali Güreş, Şaheser Güneş
 
Vol 14, No 3 (2017) The culture of popular sports and religion

Popüler spor kültürü ve din

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Haşim Akgül, Turgut Kaplan
 
Vol 11, No 1 (2014) Examining the relation between social capital, life satisfaction and academic achievement: school of physical education and sport case

Sosyal sermaye, yaşam doyumu ve akademik başarı ilişkisi: BESYO örneği

Abstract  PDF (English)
Faik Ardahan
 
Vol 13, No 3 (2016) Ministry of Youth and Sports’ staff perception of the organizational climate and organizational creativity

Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin örgüt iklimi algıları ile örgütsel yaratıcılık düzeyi

Abstract  PDF (Turkish)
Ümran Yahşi, Oğuz Özbek
 
Vol 12, No 2 (2015) The effect of behavior problems ın reducing team of sport soccer with behavior ın boys ın orphaneges

Yetiştirme yurtlarında kalan sosyal uyum problemi olan erkek çocukların uyum problemlerinin düzeltilmesinde takım sporlarından futbolun etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Hulusi Alp, Osman Kürşat Ergül
 
Vol 13, No 3 (2016) The examination of the secondary school student’s attitudes toward physical education lesson and their academic motivation according to some variables (Burdur province sample)

Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumları ve akademik güdülenme düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Burdur il merkezi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Vedat Uluışık, Malik Beyleroğlu, Gürhan Suna, Seda Yalçın
 
Vol 13, No 3 (2016) Turkey Training Community Alliance (TTCA) evaluation of the sport by objective function

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifaki (TİCİ) amaçlarına göre sporun fonksiyonlarının değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Murat Özmaden, Fikret Soyer, Harun Özmaden
 
Vol 12, No 2 (2015) Arts and sports in nursing education

Hemşirelik eğitiminde sanat ve spor

Abstract  PDF (Turkish)
Arzu İlçe, Ganime Esra Yüzden
 
Vol 14, No 3 (2017) Development of the Bicycle Constraints Scale: Validity and reliability study

Bisiklet Engelleri Ölçeği’nin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Velittin Balcı, Oğuz Özbek, Funda Koçak, Senem Çeyiz
 
Vol 13, No 3 (2016) Social integration of the individuals according to some variables who participated in Youth Camps of Ministry of Youth and Sports

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Kamplarına katılan bireylerin sosyal uyumlarının bazı değişkenlere göre araştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Summani Ekici, Tugay Kırcan
 
Vol 13, No 3 (2016) An evaluation on the regulations relating the working lives of the football trainers in Turkey considering the economic consequences

Ekonomik sonuçları açısından Türkiye’de futbol antrenörlerinin çalışma hayatına ilişkin düzenlemelerin değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Muazzez Şaşmaz Ataçocuğu, Mert Kerem Zelyurt
 
Vol 12, No 2 (2015) Examination of Turkish extreme athletes' personality traits in terms of gender and some demographic factors Abstract  PDF (English)
Merve Ceylan, Ersin Altıparmak, Fahri Akçakoyun
 
Vol 14, No 1 (2017) Examination of the factors which prevent to participate the recreative activities: Example of girls high school

Rekreatif etkinliklere katılımı engelleyen faktörlerin incelenmesi: Kız lisesi örneği

Abstract  PDF Turkish)
Meliha Uzun, Osman İmamoğlu, Faruk Yamaner, Gamze Deryahanoğlu, Gül Yamaner
 
Vol 13, No 1 (2016) Factors of affecting students' career values: The example of faculty of sports science

Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen faktörler: Spor bilimleri fakültesi örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Adem Pala
 
Vol 13, No 3 (2016) Agility, acceleration, speed and maximum speed relationship with age factor in soccer players

Futbolcularda yaşa bağlı çeviklik, ivmelenme, sürat ve maksimum sürat ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Ozan Sever, Erkal Arslanoğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Determination of exercise behaviors of healthy adult individuals over 18 years of age

18 yaş üzeri sağlıklı yetişkin bireylerin, egzersiz alışkanlıklarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Burcu Ertaş Dölek
 
Vol 14, No 1 (2017) Examination of the quality of life according to the physical activity status of parents who have disabled individual

Engelli bireye sahip ebeveynlerin fiziksel aktivite durumlarına göre yaşam kalitelerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gizem Karakaş, Çetin Yaman
 
Vol 13, No 1 (2016) The reflections of pedagogical formation education practices on physical education teacher training

Pedagojik formasyon eğitimi uygulamasının beden eğitimi öğretmenliğine yansımaları

Abstract  PDF (Turkish)
Cenk Temel, Mustafa Altınkök, N. Bahadır Kayışoğlu
 
Vol 14, No 4 (2017) Aggression levels of hearing impaired athletes: A comparison on individual and team sports

İşitme engelli sporcuların saldırganlık düzeyleri: Bireysel ve takım sporu üzerine bir karşılaştırma

Abstract  PDF (Turkish)
Meltem Işık, İbrahim Kılıç, Kübra Aksoy
 
Vol 13, No 3 (2016) The role of sports on problem solving skills of high school students: An application in Afyonkarahisar

Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerinde sporun rolü: Afyonkarahisar’da bir uygulama

Abstract  PDF (Turkish)
Meltem Işık, İbrahim Kılıç, Osman Kaplan
 
Vol 14, No 2 (2017) Narcissism in sport organizations

Spor örgütlerinde narsisizm

Abstract  PDF (Turkish)
Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay
 
Vol 13, No 3 (2016) From sports facilities to sports organizations: The role of metropolitan municipalities

Spor tesislerinden spor organizasyonlarına: Türkiye’de büyükşehir belediyelerinin rolü

Abstract  PDF (Turkish)
Cenk Temel, Ender Akyol
 
Vol 14, No 4 (2017) Examination of teacher candidates' attitudes towards sportive activities of mentally disabled ındividuals (Muğla Sıtkı Koçman Üniversity example)

Öğretmen adaylarının zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum düzeylerinin incelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi örneği)

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Kırımoğlu, Mehmet Dallı, Atike Yılmaz, Muhammet Say
 
Vol 12, No 1 (2015) Institutional images of college of physical education and sports as perceived by students

Öğrenci algılarına göre beden eğitimi ve spor yüksekokullarının kurumsal imajı

Abstract  PDF (Turkish)
Turgay Cankurtaran, Oğuz Özbek
 
Vol 14, No 1 (2017) Effects of sound level on postural stability

Ses seviyesinin denge performansına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Serkan Hazar
 
Vol 14, No 3 (2017) Evaluation of strategies for managing stress among muay thai sportsmen participating in intervarsity sports competitions

Üniversiteler arası spor müsabakalarına katılan muay thai sporcularının stres ile başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Meriç Eraslan, Ahmet Yavuz Karafil, Emrah Atay
 
Vol 13, No 1 (2016) Determination of the expectations of middle school students participating in physical education and sports activities from their families, school principals and teachers

Beden eğitimi ve spor etkinliklerine katılan ortaokul öğrencilerinin aile, okul yöneticileri ve öğretmenlerden beklentilerinin belirlenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gülten Hergüner, Mustafa Bar, Menzure Sibel Yaman
 
Vol 13, No 2 (2016) An investigation of the attitudes of the secondary and high school students towards physical education lesson based on gender and education level variables

Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının cinsiyet ve öğrenim kademesi değişkenine göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Serkan Zengin, Mesut Hekim, Hakan Hekim
 
Vol 14, No 4 (2017) Comparison of self-esteem in physically disabled people according to participating sports

Spor yapma durumlarına göre bedensel engelli bireylerin benlik saygısının karşılaştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Şehmus Aslan, Ummuhan Baş Aslan, Ayça Uyan
 
Vol 13, No 3 (2016) Leadership behaviours that dance athletes perceive and prefer

Dans sporcularının algıladıkları ve tercih ettikleri liderlik davranışları

Abstract  PDF (Turkish)
Meriç Ödemiş, Elif Karagün
 
Vol 14, No 4 (2017) Sportsmanship tendency in terms of moral development of middle school students

Ortaokul öğrencilerinin ahlaki gelişimleri açısından sportmenlik yönelimleri

Abstract  PDF (Turkish)
Aynur Yılmaz, Oğuz Kaan Esentürk, Ekrem Levent İlhan
 
Vol 13, No 1 (2016) Perceived Autonomy Support Scale for Exercise Settings: Validity and reliability study for Turkish

Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Mine Muftuler
 
Vol 14, No 4 (2017) The relationship between organizational justice and organizational revenge of physical education and sports teachers

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin örgütsel adalet algısı ile örgütsel intikam (öç alma) eğilimi arasındaki ilişki

Abstract  PDF (Turkish)
Sevim Güllü, Süleyman Şahin
 
Vol 14, No 2 (2017) Comparision of the motivational factors for participating in to sports festival with respect to some demographical variables and two different run years: RUNATOLIA case

Bireyleri spor festivaline katilmaya motive eden faktörlerin çeşitli demografik değişkenlere ve yillara göre karşilaştirilmasi: RUNATOLIA’ya örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan, Alaattin Çalışkan
 
Vol 13, No 3 (2016) Examınatıon of the effects of ımagery and concentratıon traınıng on vısual focus control ın dart throwıng

İmgeleme ve konsantrasyon çalışmalarının dart atışında görsel odak kontrolü üzerine etkisinin araştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Sevil Saadet Uludağ, Ferudun Dorak, Nilgün Vurgun
 
Vol 13, No 1 (2016) The analysis of physical education and sports teachers’ recreation habits and job satisfactions

Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin boş zaman değerlendirme alışkanlıklarının ve mesleki doyumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (English)
Adem Pala, Hakan Kolayiş
 
Vol 13, No 3 (2016) Plyometric exercising of athletes at adolescence period

Adolesan dönemde bulunan sporcularda pliometrik antrenman

Abstract  PDF (Turkish)
Yılmaz Yüksel, Mesut Hekim, Mehmet Tokgöz, Serkan Zengin, Hasan Ulukan, Erdi Kaya
 
Vol 12, No 2 (2015) Examining personality traits of physical education and sports training students according to some variables (example of Sakarya Univeristy)

Beden eğitimi ve spor eğitimi alan öğrencilerin kişlik özelliklerinin bazi değişkenlere göre incelenmesi (Sakarya Üniversitesi örneği)

Abstract  PDF (TURKISH)
Taşkın Yıldız, Gülten Hergüner, Murat Sarıkabak, Menzure Yaman
 
Vol 14, No 2 (2017) Comparison of static and dynamic core exercises’ effects on Stork balance test in soccer players

Futbolcularda statik ve dinamik core egzersizlerin Stork denge testine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Ozan Sever
 
Vol 14, No 2 (2017) The investigation of organizational cynism and organizational commitment perceptions of academic staff at higher education institutions offering sports education

Spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanlarının örgütsel sinizm algıları ile örgütsel bağlılıklarının araştırılması

Abstract  PDF (Turkish)
Kadir Çalışkan, Sümmani Ekici
 
Vol 13, No 1 (2016) Attitude scale of individuals having mental disabilities towards sports activities (zebseytö): Validity and reliability study

Zihinsel engelli bireylerin sportif etkinliklerine yönelik tutum ölçeği (zebseytö): Geçerlik ve güvenirlik çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Ekrem Levent İlhan, Oğuz Kaan Esentürk, Erkan Yarımkaya
 
Vol 11, No 2 (2014) Considering personal rights in doping control procedure in terms of Turkish law

Türk hukukunda doping kontrol işlemlerinin kişilik hakları açısından değerlendirilmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Ümit Orhan
 
Vol 14, No 4 (2017) The effects of 12-weeks thera-band training on swimming performance at 11-13 age group swimmers

11-13 yaş grubu erkek yüzme sporcularında 12 haftalık terabant antrenmanının yüzme performansına etkileri

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Selçuk Deyirmenci, Selma Karacan
 
Vol 14, No 3 (2017) Examination of decision-making styles of Turkish Basketball Federation referees

Türkiye Basketbol Federasyonu klasman hakemlerinin karar verme stillerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hüseyin Kırımoğlu, Ercan Zorba, Havva Nur Zorba, Selin Dikkaya
 
Vol 11, No 2 (2014) A qualitative study on specifying the customer-based brand equity in sport marketing: 9th International ÖGER Antalya Marathon (Runtalya) case

Spor pazarlamasında tüketici temelli marka değerini belirlemeye yönelik nitel bir araştırma: 9.Uluslararası ÖGER Antalya Maratonu (Runtalya) örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Ömer Kürşad Tüfekci
 
Vol 14, No 2 (2017) Developing and doing validity and reliability of The Motivational Factors Scale for Participating to Sports Festival: RUNATOLIA case

Bireyleri Spor Festivallerine Katılmaya Motive Eden Faktörler Ölçeği geçerlilik ve güvenirlilik çalışması: RUNATOLIA’ya örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Faik Ardahan, Alaattin Çalışkan
 
Vol 14, No 4 (2017) An investigation of attitudes of 10-12 year-old students enrolled in public and private schools towards physical education course

Devlet okulu ve özel okulda okuyan 10-12 yaş grubu öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine karşı tutumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
İsmail Özsarı
 
Vol 12, No 2 (2015) The analysis of recreation entertainment marketing’s role on increasing attendance to basketball matches as a spectator

Rekreatif eğlence pazarlamasının basketbol maçlarına seyirci olarak katılımı arttırmadaki rölünün incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Adem Pala, İbrahim Edin
 
Vol 13, No 3 (2016) Examination of the effect on life satisfaction of sportsmen's of job satisfaction and sport satisfaction and organizational commitment feelings

Sporcuların iş tatmini spor tatmini ve örgütsel bağlılık duygularının yaşam tatmini üzerindeki etkisinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Yusuf Can
 
Vol 14, No 2 (2017) Examination of basic motoric characteristics with different stretching exercises in football players

Futbolcularda farklı germe egzersizleri ile temel motorik özelliklerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Öznur Akyüz
 
1 - 80 of 80 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"