Search


 
Issue Title
 
Vol 11, No 1 (2014) Personal problems experienced by the students of nursing in a migrant-receiving province of Antalya and their problems during providing care to migrants in the application area

Göç alan Antalya ilinde hemşirelik öğrencilerinin kişisel olarak ve uygulama alanında göçle gelen bireylere bakım verirken yaşadığı sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Ayla Tuzcu
 
Vol 14, No 1 (2017) Analysis of various variables including social support and marital adjustment as predictors of job satisfaction for nurses

Hemşirelerin iş doyumlarının yordayıcısı olarak sosyal destek, evlilik uyumu ve bazı değişkenler açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Hatice Kumcağız, Züleyha Güner
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of healty lifestyle behaviours scale which consist of nursing students and nurses as sample in studies: A review study

Örneklemini hemşirelik öğrencileri ve hemşirelerin oluşturduğu sağlıklı yaşam biçimi davranışları ölçeği kullanılarak yapılan çalışmaların incelemesi: Bir literatür çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Türkan Karaca, Semiha Aydın Özkan
 
Vol 13, No 3 (2016) The ınvestigation of problem solving skills of nursing students in terms of some variables

Hemşirelik öğrencilerinin problem çözme becerilerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Funda Erol, Fatma Tanrıkulu, Yurdanur Dikmen, Funda Akduran
 
Vol 12, No 2 (2015) Nursing care of the patients with tracheostomy

Trakeostomili hastalarda hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Turkan Karaca
 
Vol 14, No 1 (2017) Spiritual care-related opinions and practices of nursing students

Hemşirelik öğrencilerinin manevi bakıma ilişkin görüş ve uygulamaları

Abstract  PDF (Turkish)
Tülay Sağkal Midilli, Aslı Kalkım, Şafak Dağhan
 
Vol 6, No 1 (2009) Guide for identifying cultural features in nursing care Abstract  PDF (Türkçe)
Gülbu Tanrıverdi, Ümit Seviğ, Meral Bayat, M. Cüneyt Birkök
 
Vol 13, No 3 (2016) The perspectives of university students on gender roles

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları

Abstract  PDF (Turkish)
Ayten Dinç, Cüneyt Çalışkan
 
Vol 13, No 1 (2016) Analysis of the factors affecting the choice of profession of the first and last students at nursing department in school of health

Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü ilk ve son sınıf öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gül Ergün, Aysun Güzel
 
Vol 14, No 1 (2017) Effects of migration on child health

Göçün çocuk sağlığına etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Emine Geçkil, Muradiye Aldem, Elanur Kaleci
 
Vol 11, No 2 (2014) The use of patient education Roy Adaptation Model haemodialysis

Roy Adaptasyon Modelinin hemodiyaliz hasta eğitiminde kullanımı

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Kacaroğlu Vicdan, Bilgi Gülseven Karabacak
 
Vol 13, No 3 (2016) Determining the factors that determine treatment compliance among hypertensive patients undergoing hemodialysis: A qualitative study

Hipertansif hemodiyaliz hastalarının tedavi uyumlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi: Kalitatif çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Seval Aker, Serpil Yüksel
 
Vol 13, No 3 (2016) Observing of loosing weight of mothers in first year after parturition

Annelerin, doğum sonu ilk yılda kilo verme durumlarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Selda İldan Çalım, Hülya Demirci, Seval Cambaz Ulaş, Selma Şen
 
Vol 13, No 2 (2016) Nursing care for patients with copd on long-term oxygen therapy

Uzun süreli oksijen tedavisi alan koah hastalarında hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Türkan Karaca, Emine Derya İster
 
Vol 10, No 1 (2013) The reasons for choosing nursing profession and experienced problems of male nursing students

Erkek hemşirelik öğrencilerinin hemşireliği seçme nedenleri ve bu mesleği seçme nedeniyle yaşadıkları sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Demiray, Duygu Bayraktar, Leyla Khorshid
 
Vol 10, No 1 (2013) Evaluation of NANDA nursing diagnoses of healthcare college final year students during the clinical application of the mental health and disease nursing course

Sağlık yüksekokulu son sınıf öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi klinik uygulamasında NANDA hemşirelik tanılarının incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Gülay Taşdemir, Mehtap Kızılkaya
 
Vol 13, No 3 (2016) Nursing students’ knowledge levels about nanotechnology and factors influencing knowledge levels

Hemşirelik öğrencilerinin nanoteknoloji bilgi düzeyleri ve bilgi düzeylerini etkileyen faktörler

Abstract  PDF (Turkish)
Aylin Aydın Sayılan, Yeliz Mercan
 
Vol 10, No 1 (2013) Transcultural nursing in perinatology

Perinatolojide kültürlerarasi hemşirelik

Abstract  PDF (Turkish)
Semiha Aydın, Ümran Oskay
 
Vol 13, No 3 (2016) The sociodemographic characteristics and problems of irregular migrant women in Istanbul

İstanbul’da düzensiz göçmen olarak yaşayan kadınların sosyodemografik özellikleri ve yaşadıkları sorunlar

Abstract  PDF (Turkish)
Rojjin Mamuk, Nevin Hotun Şahin
 
Vol 12, No 2 (2015) Arts and sports in nursing education

Hemşirelik eğitiminde sanat ve spor

Abstract  PDF (Turkish)
Arzu İlçe, Ganime Esra Yüzden
 
Vol 14, No 2 (2017) Self-efficacy and quality of life after stroke

İnme sonrası öz etkililik ve yaşam kalitesi

Abstract  PDF (Turkish)
Serpil Topçu, Sıdıka Oğuz
 
Vol 13, No 3 (2016) Forensic medical analysis of the domestic violence against women attempts to the emergency department: İzmir case

Acil servise başvuran kadına yönelik şiddet olgularına adli tıbbi bakış: İzmir örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Doğu Barış Kılıççıoğlu, Cudi Ferat Buran, Zeynep Sağlık Küçük
 
Vol 11, No 1 (2014) Effect of the case analysis method on nursing students’ assessment skills of ethical problems

Vaka analiz yönteminin hemşirelik öğrencilerinin etik sorun değerlendirme becerilerine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Zehra Göçmen Baykara, Nurcan Çalışkan, Ayişe Karadağ
 
Vol 13, No 2 (2016) An effıcıent approach to care cost effectıveness ın patıents dıagnosed wıth stable COPD: Patıent coachıng

Stabil KOAH tanılı hastalarda bakım maliyet etkinliği üzerine etkili bir yaklaşım: Hasta koçluğu

Abstract  PDF (Turkish)
Derya Tülüce, Sevinç Kutlutürkan
 
Vol 13, No 1 (2016) Post-Abortion Syndrome and nursing approaches

Post-Abortus Sendromu ve hemşirelik yaklaşımları

Abstract  PDF (Turkish)
Yılda Arzu Aba, Gül Ergün
 
Vol 13, No 2 (2016) Why do males prefer nursing?

Erkekler hemşireliği neden tercih ediyor?

Abstract  PDF (Turkish)
Şefika Dilek Güven, Gülden Küçükakça, Nazan Çalbayram
 
Vol 13, No 2 (2016) Breastfeeding self-efficacy of mothers and relationship with depression risk

Annelerin emzirme öz-yeterliliği ve depresyon riski ile ilişkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Yeşim Aslan, Emel Ege
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of the relationship between social level perceived as the predictor of academic achievement and solitude in nursing students

Hemşirelik öğrencilerinde akademik başarının yordayıcısı olarak algılanan sosyal düzeyi ile yalnızlık arasındaki ilişkinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Yurdanur Dikmen
 
Vol 12, No 2 (2015) The effect of biomedical model on nursing

Biyomedikal modelin hemşireliğe etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Deniz Şanlı, Nurgün Platin
 
Vol 13, No 3 (2016) Reflection method used in clinical practices in nursing students effects on problem solving skills

Hemşirelik öğrencilerinde klinik uygulamalarda kullanılan reflekşın yönteminin problem çözme becerisine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Fatma Tanrıkulu, Funda Erol, Yurdanur Dikmen
 
Vol 13, No 2 (2016) Phlebitis associated with peripheral intravenous catheters and nursing care

Periferik intravenöz kateterle ilişkili flebit ve hemşirelik bakımı

Abstract  PDF (Turkish)
Dilek Sarı, İsmet Eşer, Ayşe Akbıyık
 
Vol 14, No 2 (2017) Burnout in nurses: A meta analysis of related factors

Hemşirelerde tükenmişlik: İlgili faktörlerin meta analizi

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Kantek, Kamile Kabukcuoğlu
 
Vol 14, No 1 (2017) An attempt for one-to-one mentorship model; opinions of mentor nurse

Birebir rehberlik modeli denemesi; rehber hemşire görüşleri

Abstract  PDF (Turkish)
Aliye Çayır, Saide Faydalı
 
Vol 13, No 3 (2016) The effects of job satisfaction on nurses' professional status: A meta analysis

Hemşirelerde çalışma statüsünün iş doyumuna etkisi: Bir meta analiz çalışması

Abstract  PDF (Turkish)
Filiz Kantek, Handan Kartal
 
Vol 13, No 2 (2016) Evaluation of the elderlies’s attitudes towards young people

Yaşlı bireylerin gençlere yönelik tutumlarının değerlendirilmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Seda Kıpçak, Özden Dedeli
 
Vol 13, No 3 (2016) The effect on sleep quality of music in older people in rest home

Huzurevinde yaşayan yaşlılarda müziğin uyku kalitesine etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Şebnem Çınar Yücel, İsmet Eşer, Leyla Khorshid, Serkan Çelik
 
Vol 14, No 1 (2017) Evaluation of the use of vaginal tampons and vaginal douche practices among women

Kadınların vajinal tampon ve vajinal duş uygulama durumlarının değerlendirmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Anayit Margirit Coşkun, Eda Yakıt, Eylem Karakaya
 
Vol 13, No 3 (2016) Domestic violence impact on adolescents

Aile içi şiddetin ergenler üzerindeki etkisi

Abstract  PDF (Turkish)
Fatma Ayhan, Birgül Özkan
 
Vol 13, No 1 (2016) Meta-analysis application process in nursing: A guide intended for methodology

Hemşirelikte meta-analiz uygulama süreci: Metodolojiye yönelik bir rehber

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Deliktaş, Kamile Kabukcuoğlu, Ali Kış
 
Vol 13, No 3 (2016) Current approaches in oral mucositis prevention, care and treatment in hematopoietic stem cell transplantation: Literature review

Hematopoetik kök hücre naklinde oral mukozitin önlemesi, bakımı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar: Literatür incelemesi

Abstract  PDF (Turkish)
Ebru Baysal, Dilek Sarı
 
1 - 40 of 40 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"