Search


 
Issue Title
 
Vol 12, No 1 (2015) “Taksim” in Traditional Turkish Classical Music within the context of reflection of gender on instrumental performance Abstract  PDF (English)
Mümtaz Hakan Sakar
 
Vol 13, No 1 (2016) Child marriages in Turkey with different aspects Abstract  PDF (English)
Maide Gök
 
Vol 12, No 2 (2015) Gender equality awareness and sensitiveness of health personnel and community Abstract  PDF (English)
Mesude Uluşen, Filiz Aslantekin
 
Vol 14, No 1 (2017) The effect of education on gender perception and gender role attitudes: An experimental study

Toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet rollerine eğitimin etkisi: Deneysel bir çalışma

Abstract  PDF (Turkish)
Zafer Uzun, Sezgin Erdem, Kadir Güç, Ayşenur Merve Şafak Uzun, Elif Erdem
 
Vol 13, No 3 (2016) The perspectives of university students on gender roles

Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları

Abstract  PDF (Turkish)
Ayten Dinç, Cüneyt Çalışkan
 
Vol 11, No 2 (2014) Muslim women choice for gender of obstetricians and gynecologist in Turkey Abstract  PDF (English)
Meltem Demirgöz Bal, Sema Dereli Yılmaz, Nezihe Kızılkaya Beji, Seyfettin Uludağ
 
Vol 10, No 2 (2013) Do physicians experience gender discrimination in medical specialization in Turkey?

Türkiye’de hekimler uzmanlaşmada cinsiyet ayrımı yaşıyor mu?

Abstract  PDF (Turkish)
Ayşe Koyun, Şenay Akgün, Şevkat Bahar Özvarış
 
Vol 13, No 3 (2016) Understanding college student’s motivation for physical activity participation: The role of gender, sport type and activity level Abstract  PDF (English)
Tuba Yazıcı, Merve Altun, Barış Sözeri, Settar Koçak
 
Vol 13, No 3 (2016) Overweightness and obesity prevalence among university students in 2015-2016 educational season Abstract  PDF (English)
Eren Uluöz
 
Vol 13, No 3 (2016) Gender stereotypes in primary school Turkish textbooks

İlkokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet kalıp yargıları

Abstract  PDF (Turkish)
Başak Kasa, Birsen Şahan
 
Vol 13, No 1 (2016) Gender effect on classroom management skills and competencies of teachers: A meta-analysis study Abstract  PDF (English)
Ali Erden, Tufan Aytaç, Hale Erden
 
Vol 13, No 3 (2016) A cross-cultural comparison of Turkish and Kyrgyz students’ belief in a just world Abstract  PDF (English)
Sevinc Çırak Karadağ, Serap Akgün
 
Vol 13, No 3 (2016) An investigation of university students’ homophobia levels regarding gender and gender roles

Üniversitesi öğrencilerinin homofobi düzeylerinin cinsiyet ve cinsiyet rolleri açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
İsmail Sanberk, Metehan Çelik, Mehmet Gök
 
Vol 13, No 1 (2016) Perception of gender equality in new media Abstract  PDF (English)
Kübra Küçükşen
 
Vol 13, No 3 (2016) An examination of the effects of children’s gender and behavioral problems on the quality of teacher – children relationships Abstract  PDF (English)
Fatih Koca
 
Vol 11, No 2 (2014) Development of entrepreneurship scale for students of health management department

Sağlık yönetimi bölümü öğrencilerine yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi

Abstract  PDF (TURKISH)
Yunus Emre Öztürk, Onur Köksal, Ramazan Kıraç
 
Vol 13, No 1 (2016) Turkish students' computer self-efficacy from colleges of physical education and sports Abstract  PDF (English)
Işıl Aktağ, Soner Tuzcuoğlu
 
Vol 14, No 2 (2017) Investigation of university students’ problematic usage of mobile phone in the context of personality

Üniversite öğrencilerinde cep telefonunun problemli kullanımının kişilik bağlamında incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Mustafa Kutlu, Mustafa Pamuk
 
Vol 10, No 2 (2013) Bioelectrical impedance method for assessing later body-composition considering the influence of breastfed on gender Abstract  PDF (English)
Haval Y. Yacoob Aldosky, Aseel Mohammed Ali Zakar
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigating the relationship between gender inequality and happiness of OECD countries using classical and robust canonical correlation analyses

OECD ülkelerinde cinsiyet eşitsizliği ve mutluluk arasındaki ilişkinin klasik ve dayanıklı kanonik korelasyon analizleri ile incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Selay Giray, Özlem Yorulmaz, Bilge Başcı
 
Vol 10, No 2 (2013) Assessment of self-efficacy levels of Toros University students Abstract  PDF (English)
Erol Türedi, Mehmet Miman, İhsan Sarı, Zafer Bekiroğulları
 
Vol 13, No 3 (2016) Violence faced by nursing students in clinical practicals and its effects: A questionnaire survey Abstract  PDF (English)
Yurdanur Dikmen, Dilek Yılmaz, Yasemin Yıldırım Usta
 
Vol 13, No 1 (2016) The relationship between self-efficacy level and gender perception of university students: Beyşehir example

Üniversite öğrencilerinin öz- yeterlilik düzeyi ile toplumsal cinsiyet algısı ilişkisi: Beyşehir örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Funda Özpulat
 
Vol 11, No 1 (2014) Mobbing in primary schools in the context of gender perspective

İlköğretim okullarındaki yıldırmaya (mobbing) toplumsal cinsiyet bağlamında bir bakış

Abstract  PDF (Turkish)
Serap Karabacak Aşır, Gülden Akın
 
Vol 13, No 1 (2016) Vegan and vegetarianism as a life style

Yaşam tarzı olarak vegan ve vejetaryenlik

Abstract  PDF (Turkish)
Güzin Yasemin Tunçay Son, Meryem Bulut
 
Vol 13, No 3 (2016) “Woman” in high school sociology course books at Ataturk Period

Atatürk Dönemi lise sosyoloji ders kitaplarında “kadın”

Abstract  PDF (Turkish)
Melek Eryentü, Sena Coşğun Kandal
 
Vol 10, No 1 (2013) Gender disparity in Socio-Demographic variables among the Tribals of Eastern India: a case study of the Santals Abstract  PDF (English)
Amrita Roy, Benrithung Murry
 
Vol 12, No 2 (2015) Subjective well-being as a predictor of peace attitudes in adolescents

Ergenlerde barışa yönelik tutumların yordayıcısı olarak öznel iyi oluş

Abstract  PDF (Turkish)
Tuğba Sarı, Umut Kermen
 
Vol 13, No 3 (2016) Factors effecting hamstrings to quadriceps peak torque ratio in volleyball players Abstract  PDF (English)
Ayşegül Yapıcı
 
Vol 13, No 3 (2016) The examınatıon of gender effect on luxury value perceptıon: Istanbul cıty example

Cinsiyetin lüks değer algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi: İstanbul ili örneği

Abstract  PDF (Turkish)
Nihal Sütütemiz, Aysel Kurnaz
 
Vol 14, No 2 (2017) Girls’ barriers to access secondary education

Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarının önündeki engeller

Abstract  PDF (Turkish)
Fidel Öksüz Çal, Ayşe Balcı Karaboğa
 
Vol 13, No 1 (2016) An examinationof fear of crime and perception of risk by gender

Suç korkusu ve risk algısının toplumsal cinsiyet açısından incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Meral Öztürk, Faruk Kocacık, Miraç Burak Gönültaş
 
Vol 13, No 3 (2016) Investigation of personality traits and self-esteem levels of substance user and non user adolescents based on certain socio-demographic variables

Madde kullanan ve kullanmayan ergenlerin kişilik özellikleri ve benlik saygısı düzeylerinin sosyo-demografik değişkenlere göre incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Zöhre Kaya
 
Vol 13, No 1 (2016) Sexism: Ambivalence toward men Abstract  PDF (English)
Sezer Ayan
 
Vol 13, No 2 (2016) Men’s and women’s position in the family in the context of social gender roles Abstract  PDF (English)
Berivan Vargün
 
Vol 12, No 2 (2015) Grammatical gender in German language and the acquisition of this system

Almancada dilbilgisel cinsiyet sitemi ve bu sistemin yabancı dil olarak edinimi

Abstract  PDF (Turkish)
Mehmet Halit Atlı
 
Vol 13, No 3 (2016) Assessment of perceived stress levels of kick-boxers based on age and gender variables

Yaş ve cinsiyet değişkenlerine göre kick boks sporcularının algılanan stres düzeylerinin incelenmesi

Abstract  PDF (Turkish)
Meriç Eraslan
 
Vol 9, No 2 (2012) Disney animation: Global diffusion and local appropriation of culture Abstract  PDF
Souad Belkhyr
 
Vol 13, No 2 (2016) Gender differences related to parental role of the youths’ moral and emotional intelligence development

Gençlerin ahlak ve duygusal zekâ gelişiminde ebeveyn rolüne yönelik toplumsal cinsiyet farklılıkları

Abstract  PDF (Turkish)
Nilüfer Özabacı, Tansu Mutlu, Duygu Çavdar, Eren Can Aybek
 
1 - 39 of 39 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"