Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 1 (2004) 0-5 Yaş arası çocukların yaratıcılığının geliştirilmesinde ailenin rolü Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Yapıcı
 
Vol 4, No 2 (2007) 11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma Abstract   PDF (Türkçe)
Ahmet Özer
 
Vol 1, No 1 (2004) 17 Ağustos Marmara Depremi sonrası Adapazarı’nda sosyal yapı problemleri: Bilişim ölçekleriyle sosyolojik değerlendirmeler, (Araştırma projesi ön sonuçları: I. Genel sorular değerlendirmesi) Abstract   PDF (Türkçe)
Mehmet Cüneyt Birkök, Cemal Eroğlu
 
Vol 14, No 3 (2017) (1903-1922) football institutionalization studies before Turkey Training Community Alliance (TTCA) period

Türkiye İdman Cemiyeti İttifaki (Tici) öncesi futbolda kurumsallaşma çalışmaları (1903-1922)

Abstract   PDF (Turkish)
Yasin Yıldız, Murat Özmaden, Fikret Soyer, Harun Özmaden
 
Vol 14, No 3 (2017) 1912 Parliamentary elections Armenians and Armenian deputies

1912 Meclis-i Mebusan seçimlerinde Ermeniler ve Ermeni milletvekilleri

Abstract   PDF (Turkish)
Kenan Olgun
 
Vol 1, No 1 (2004) 1998-2002 Yılları Muğla İli Kanser Kayıtlarının Değerlendirilmesi, Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin Süzek, Ayşe Karakuş
 
Vol 14, No 4 (2017) 1.Uluslararası 4.Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı Abstract   PDF (Turkish)
Gülbu Tanrıverdi
 
Vol 1, No 1 (2004) 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında Muğla Sağlık Yüksekokulunda Okuyan Öğrencilerinin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Hüseyin Süzek
 
Vol 1, No 1 (2004) 21st century's little men and women (An essay on the changed identity of child) Abstract   PDF (Türkçe)
Levent Eraslan
 
Vol 10 (2013): 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium (Special Issue) 6th International Computer and Instructional Technologies Symposium

6.Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Abstract   PDF (English/Turkish)
Servet Demir (Coordinator), Mehmet Sincar (Coordinator), Ömer Faruk Vural (Coordinator), Atınç Olcay (Coordinator)
 
Vol 8, No 2 (2011) A brief overview on Karabakh history from past to today Abstract   PDF
Ercan Karakoc
 
Vol 13, No 3 (2016) A case analysis of the expectations and attitudes of teachers to participation in-service training

Öğretmenlerin hizmet içi eğitime katılmaya yönelik tutum ve beklentilerine ilişkin durum değerlendirmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Ümit Çelen, İlker Kösterelioğlu, Meltem Akın Kösterelioğlu
 
Vol 7, No 2 (2010) A case study on the perception of the school counselor by students and teachers Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Ünal, Emine Ünal
 
Vol 13, No 2 (2016) A case study on the state–trait anxiety levels, general self-efficacy, and stress-control skills of undergraduate students having music education

Müzik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin durumluk-sürekli kaygı düzeyleri, genel öz yeterlik ve stres kontrolü becerileri üzerine bir durum çalışması

Abstract   PDF (Turkish)
Emre Üstün
 
Vol 13, No 3 (2016) A case study on the vicarious epitomes of the lifecycles in poems and folk songs

Yaşam dönemlerinin şiir ve türkülerle eşleştirilerek incelenmesine ilişkin örnek bir çalışma

Abstract   PDF (Turkish)
Ilgım Kılıç, Mustafa Kılıç
 
Vol 8, No 2 (2011) A case study to determine stress sources affecting the academic performance Abstract   PDF (Türkçe)
Aytaç Aydın, Kemal Üçüncü, Taner Taşdemir
 
Vol 13, No 2 (2016) A chord programming model designed for Turkish Music Polyphony subject and its effectiveness level

Türk Müziği Çokseslendirme dersi için tasarlanan bir akor programlama çalışması ve etkililik düzeyleri

Abstract   PDF (Turkish)
Ali Korkut Uludağ
 
Vol 13, No 1 (2016) A comparative analysis of handling level of lifelong learning competences in social education curricula, Turkey and Ireland sample Abstract   PDF (English)
E. Seda Koç, Aliye Erdem
 
Vol 13, No 2 (2016) A comparative look at the teacher training systems: Belgium - Flemish Community and Turkey Abstract   PDF (English)
Gülçin Mutlu
 
Vol 9, No 2 (2012) A comparative review on local government: Ander pressure of central goverment and market mechanism Abstract   PDF (Turkish)
Mehmet Özel, Veysel Eren
 
Vol 6, No 2 (2009) A comparative study on the use of information technologies in the development of students’ ability to comprehend what they listen to and watch Abstract   PDF
Nesrin Özdener, Sezin Eşfer
 
Vol 11, No 1 (2014) A comparison of estimated achivement scores obtained from student achievement assessment test utilizing classical test theory, unidimensional and multidimensional IRT

Öğrenci başarılarının belirlenmesi sınavından klasik test kuramı, tek ve çok boyutlu madde tepki kuramı modelleri ile kestirilen başarı puanlarının karşılaştırılması

Abstract   PDF (Turkish)
Yeşim Özer Özkan
 
Vol 9, No 2 (2012) A comparison of primary school teachers and principals’ computer technology usage level Abstract   PDF (Turkish)
Ilhan Gunbayi, Gokhan Canturk
 
Vol 14, No 1 (2017) A comparison of the pre-education expectations, perceptions developed through the experience, and motivation of the students taking vocational tourism education Abstract   PDF (English)
Zeki Akıncı, Gülseren Yurcu, Murad Alpaslan Kasalak
 
Vol 7, No 1 (2010) A comperative study to ınvestigate teaching processes of baglama and classical guitar Abstract   PDF (Türkçe)
Zekeriya Kaptan, Sadık Yöndem
 
Vol 1, No 1 (2004) A Conceptual Analysis Of Distance Educational Perspectives And Functions In Sociology Abstract   PDF
Mehmet Cüneyt Birkök
 
Vol 14, No 4 (2017) A contemporary approach to performance evaluation: Teacher portfolios

Performans değerlendirmesinde çağdaş bir yaklaşım: Öğretmen dosya değerlendirmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Burcu Toptaş
 
Vol 11, No 2 (2014) A contemporary debate in folk dances history and today: dynamic or static?

Geçmişten günümüze halk danslarında güncel bir tartışma; dinamik mi statik mi?

Abstract   PDF (TURKISH)
İlke Kızmaz
 
Vol 9, No 1 (2012) A contemporary overview labour market of Kazakhstan Abstract   PDF (Türkçe)
Ayhan Gençler, Recep Seymen, Arif Akbaş
 
Vol 13, No 1 (2016) A content analysis and methodological evaluation of meta-analyses on Turkish samples

Türkiye örnekleminde meta analiz çalışmalarının içerik analizi ve metodolojik değerlendirilmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Gülşah Başol, Mehmet Fatih Doguyurt, Seda Demir
 
Vol 9, No 1 (2012) A Critical look at the theories of sociology of education Abstract   PDF
Mustafa Sever
 
Vol 9, No 2 (2012) A critical view of guide book for teachers of music lesson in 8th class of primary education school Abstract   PDF (Turkish)
Damla Bulut
 
Vol 13, No 3 (2016) A cross-cultural comparison of Turkish and Kyrgyz students’ belief in a just world Abstract   PDF (English)
Sevinc Çırak Karadağ, Serap Akgün
 
Vol 11, No 1 (2014) A decade of change gender trends in university enrollment: Implications for career counseling

Cinsiyetlere göre üniversitelerdeki onbir yıllık eğilim: Kariyer danışmanlığı için doğurgular

Abstract   PDF (Turkish)
Fidan Korkut Owen, Hülya Kelecioğlu, Dean Wallace Owen
 
Vol 5, No 2 (2008) A description of opportunities and threats at Education Faculty: A case study Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Rıza Erdem
 
Vol 13, No 1 (2016) A development of motor skills in mental disability interfere?

Zihinsel engel motor becerilerin gelişimine de engel mi?

Abstract   PDF (Turkish)
Nurgül Özdemir, Ali Güreş, Şaheser Güneş
 
Vol 1, No 1 (2004) A different modernization experience: Turkish modernization and the army Abstract   PDF
Ali Arslan
 
Vol 9, No 1 (2012) A folk dance of the popularization; the industry's new product "Kolbastı" Abstract   PDF (Türkçe)
Nihal Ötken, İlke Kızmaz
 
Vol 4, No 2 (2007) A forgotten Ottoman composer: Ali Şîrûganî Dede Abstract   PDF (Türkçe)
M. Emin Soydaş
 
Vol 4, No 1 (2007) A general overview of the nursing academicians in Turkey Abstract   PDF (Türkçe)
Nejla Canbulat, Meltem Demirgöz, Dilek Cingil, Fatma Saklı
 
Vol 12, No 2 (2015) A geographical analysis of rural poverty: A case study of Yenice district (Çanakkale)

Kırsal yoksulluğun coğrafi analizi: Yenice ilçesi (Çanakkale) örneği

Abstract   PDF (Turkish)
Öznur Akgiş, Cengiz Akbulak
 
Vol 12, No 2 (2015) A geographical assessment of labour immigration in Turkey Abstract   PDF (English)
Selma Akay Ertürk
 
Vol 4, No 1 (2007) A glance at Gumilcine from the Durri’s Sehrengiz Abstract   PDF (Türkçe)
İlyas Yazar
 
Vol 13, No 1 (2016) A historical section from Ottoman- Serbian musical interactions: Stevan Mokranjac’s Istanbul concerts

Osmanlı-Sırp müzik ilişkilerinden tarihsel bir kesit: Stevan Mokranjac’ın Dersaadet konserleri

Abstract   PDF (Turkish)
Evren Kutlay
 
Vol 13, No 1 (2016) A investigating on pre-service secondary school mathematics teachers’ perceptions of the concept of problem

Ortaokul matematik öğretmen adaylarının problem kavramına ilişkin algıları üzerine bir inceleme

Abstract   PDF (Turkish)
Fatih Baş, Meryem Özturan Sağırlı
 
Vol 13, No 1 (2016) A literature review on accounting education in Turkey, etichal values, and occupational ethics

Türkiye’de muhasebe eğitimi, etik değerler ve meslek etiği üzerine literatür taraması

Abstract   PDF (Turkish)
Ali Aykut Peker, Şefik Özdemir, Yusuf Polat, Enver Karakışla
 
Vol 13, No 1 (2016) A literature review on Study’s methodology of nursing care for Patients with schizophrenia considering their neurocognitive functions Abstract   PDF (English)
Yusuke Kurebayashi
 
Vol 10, No 1 (2013) A longitudinal study of perceptions of self-concept and professional self-concept in Turkish nursing students Abstract   PDF (English)
Ayişe Karadağ, Gulen Addis, Nurcan Çalışkan, Zehra Göçmen Baykara, Ferudun Sezgin
 
Vol 5, No 1 (2008) A loop to be broken in a society: HIV/AIDS stigma and coping strategies Abstract   PDF (Türkçe)
Nazan Tuna Oran, Fisun Şenuzun
 
Vol 4, No 1 (2007) A master engraver Stefano della Bella; his style, works and aprroach to the Oriental image Abstract   PDF (Türkçe)
Semra Daşçı
 
Vol 8, No 1 (2011) A meaning analysis on ‘feminine apprehension’ in the Turkish Folk Music lyrics Abstract   PDF
Banu Mustan Dönmez
 
Vol 14, No 1 (2017) A mentoring program for special education teachers working with students with autism spectrum disorders in their first year of career

Mesleklerinin ilk yılında otizm spektrum bozukluğu olan öğrenciler ile çalışan özel eğitim öğretmenlerine yönelik bir mentorluk programı

Abstract   PDF (Turkish)
Yeşim Güleç Aslan, Canan Sola Özgüç
 
Vol 6, No 2 (2009) A model of recreation services in local government Abstract   PDF (Türkçe)
Ali Agilonu, Sami Mengütay
 
Vol 4, No 2 (2007) A new approach to communication in nursing education: transactional analysis Abstract   PDF (Türkçe)
Ayla Keçeci
 
Vol 14, No 4 (2017) A new approach to Special Judo Fitness Test index: Relative index Abstract   PDF (English)
Özkan Işık, İlkay Doğan, Halil İbrahim Cicioğlu, İrfan Yıldırım
 
Vol 11, No 1 (2014) A new expansion in the international public relations: Albania case study

Uluslararası halkla ilişkilerde yeni bir açılım: Arnavutluk örneği

Abstract   PDF (Turkish)
Sema Yıldırım Becerikli, Nazif Bozkurt
 
Vol 7, No 1 (2010) A new inventory for assessing cognitions in social phobia: The validity and reliability study of the Turkish version of the social thoughts and beliefs scale Abstract   PDF (Türkçe)
Tayfun Doğan, Tarık Totan
 
Vol 9, No 1 (2012) A New understanding of health and representation of the female body in the media Abstract   PDF (Türkçe)
Gönül Demez
 
Vol 9, No 2 (2012) A notational analysis of elite men’s tennis matches Abstract   PDF (TURKISH)
Bülent Kilit, Cengiz Arslan, Faruk Akçınar, Amir Ghiami Rad
 
Vol 9, No 2 (2012) A pair-wise scaling study on the missions of education supervisors in Turkey Abstract   PDF
Tuncer Bülbül, Meltem Acar
 
Vol 13, No 1 (2016) A paradigm shift in policing: Crime reduction through problem oriented policing Abstract   PDF (English)
Murat Ozkan
 
Vol 10, No 2 (2013) A pilot home-based early intervention study to improve the mathematical skills of young children Abstract   PDF (English)
Ayşegül Şükran Öz
 
Vol 12, No 2 (2015) A problem peculiar to women: Mental health in menopause

Kadına özgü bir sorun: Menopozda ruh sağlığı

Abstract   PDF (Turkish)
Şükran Ertekin Pınar, Gülay Yıldırım, Özlem Duran, Büşra Cesur
 
Vol 13, No 3 (2016) A qualitative analysis and comparison of the two contemporary models of instructional design Abstract   PDF (English)
Gülçin Mutlu
 
Vol 13, No 3 (2016) A qualitative study on library ethics

Kütüphanecilik etiği üzerine nitel bir çalışma

Abstract   PDF (Turkish)
Burcu Umut Zan, Aslı Yazıcı, Sedat Yazıcı
 
Vol 11, No 2 (2014) A qualitative study on specifying the customer-based brand equity in sport marketing: 9th International ÖGER Antalya Marathon (Runtalya) case

Spor pazarlamasında tüketici temelli marka değerini belirlemeye yönelik nitel bir araştırma: 9.Uluslararası ÖGER Antalya Maratonu (Runtalya) örneği

Abstract   PDF (Turkish)
Ömer Kürşad Tüfekci
 
Vol 14, No 4 (2017) A qualitative study on vocational high school 12th grade students’ anxiety and expectations on university entrance exams

Meslek lisesi 12. sınıf öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı kaygıları ve beklentileri üzerine nitel bir çalışma

Abstract   PDF (Turkish)
Yeliz Temli Durmuş
 
Vol 13, No 3 (2016) A reinterpretation of the suprematist painterly space for the comprehension of basic design in architectural education

Mimarlık eğitiminde temel tasarımın kavranmasına yönelik olarak süprematist resim uzamının yeniden değerlendirilmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Kemal Reha Kavas, İkbal Erbaş, Hacer Mutlu Danacı
 
Vol 13, No 3 (2016) A research about adoption of international financial reporting standards on G20 countries Abstract   PDF (English)
Murat Serçemeli
 
Vol 13, No 2 (2016) A research about the effects of personality traits over tourism management department preferences

Kişilik özelliklerinin turizm bölümleri tercihlerine etkileri üzerine bir araştırma

Abstract   PDF (Turkish)
Ümit Şengel, Salim İbiş, Burhanettin Zengin, Orhan Batman
 
Vol 10, No 2 (2013) A research for visitors’ perceptions towards Pamukkale destination

Ziyaretçilerin Pamukkale destinasyonunu algılamalarına yönelik bir araştırma

Abstract   PDF (TURKISH)
Serkan Bertan
 
Vol 13, No 1 (2016) A research on creativity skills of the students who has and hasn’t changed their homeroom teacher

Öğretmen değiştiren ve değiştirmeyen öğrencilerin yaraticilik becerilerinin incelenmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Hanife Gülhan Orhan Karsak
 
Vol 14, No 4 (2017) A research on determining career adaptibility skills of computer education and ınstructional technology departments’ students

Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğrencilerinin kariyer uyum yeteneklerini belirlemeye yönelik bir araştırma

Abstract   PDF (Turkish)
Sami Acar, Ayşe Ulutaş
 
Vol 13, No 2 (2016) A research on managerial satisfaction of municipal employees (Aliaga Municipality example)

Belediye çalışanlarının yönetsel memnuniyet araştırması (Aliağa Belediyesi örneği)

Abstract   PDF (Turkish)
Ahmet Kaya, Mehmet Esen
 
Vol 13, No 1 (2016) A Research on relationship between organizational commitment and self respect of personnel working at domestic security services: Turkish Police Constabulary sample

İç Güvenlik Hizmetlerinde Çalışanların örgütsel bağlılık ile benlik saygısı arasındaki ilişki: Türk Polis Teşkilatı Örneklemi

Abstract   PDF (Turkish)
Bekir Tavas, Cemal Öztürk
 
Vol 11, No 2 (2014) A research on satisfaction of Vocational Health Professions High School

Sağlık Meslek Lisesi mesleki eğitim memnuniyeti üzerine bir araştırma

Abstract   PDF (TURKISH)
Sadi Elasan, Sıddık Keskin
 
Vol 13, No 3 (2016) A research on satisfaction survey of public services with regard to Aliaga city’s people

Aliağa kent halkının kamusal hizmetler memnuniyet araştırması

Abstract   PDF (Turkish)
Ahmet Kaya, Mehmet Esen
 
Vol 9, No 1 (2012) A research on the anxiety levels of parents who have mentally handicapped children Abstract   PDF (Türkçe)
Selahattin Avşaroğlu
 
Vol 9, No 1 (2012) A research on the degrees of satisfaction from municipal services: Çanakkale sample Abstract   PDF (Türkçe)
Cumhur Aslan, Şeref Uluocak
 
Vol 14, No 4 (2017) A research on the facebook post of teacher candidates and the reasons of posting

Öğretmen adaylarının facebook paylaşımları ve paylaşım yapma nedenleri üzerine bir araştırma

Abstract   PDF (Turkish)
Vesile Gül Başer Gülsoy, Neşe Sevim Çırak, Ayşe Ulutaş, Osman Erol, Onur Sevli
 
Vol 11, No 1 (2014) A research on the levels of conscious consumerism of the sport consumer

Spor tüketicilerinin bilinçli tüketicilik düzeyleri üzerine bir araştırma

Abstract   PDF (Turkish)
Hakan Ünal, Ahmet Babaoğlu
 
Vol 8, No 2 (2011) A research on urban identity: sample of Konya Abstract   PDF (Türkçe)
Kadriye Deniz Topçu
 
Vol 11, No 2 (2014) A review of cultural geography: Hıdrellez Events in Zonguldak Province

Bir kültürel coğrafya incelemesi: Zonguldak İlinde Hıdrellez Etkinlikleri

Abstract   PDF (TURKISH)
Şaban Çelikoglu, Evren Atış
 
Vol 7, No 2 (2010) A review of the literature about the usage of music in the advertisements as the factor which affects the attitude of the target market Abstract   PDF (Türkçe)
Uğur Batı
 
Vol 13, No 1 (2016) A review on entrepreneurship education in Turkey

Türkiye’de girişimcilik eğitimi üzerine bir inceleme

Abstract   PDF (Turkish)
Şefik Özdemir, Nahit Yılmaz, Talip Arsu, Yusuf Polat
 
Vol 14, No 4 (2017) A review on graduate thesis researches on internet completed in education faculties

Eğitim fakültelerinde yapılan internet konulu lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin bir inceleme

Abstract   PDF (Turkish)
Mehmet Tahir Karaboğa
 
Vol 12, No 2 (2015) A review on product design, planning and consumer manipulation

Ürün tasarımı, planlama ve tüketici manipulasyonu üzerine görüşler

Abstract   PDF (Turkish)
Sevim Zeynep Bingel
 
Vol 10, No 2 (2013) A royal tradition in Karagündüz mound: Imitatio Regis?

Eine königliche tradition auf dem Siedlungshügel Karagündüz: Imitatio Regis?

Abstract   PDF (German)
Hatice Kalkan
 
Vol 8, No 2 (2011) A sample study on synectics activities from creative thinking methods: creativity from the perspective of children Abstract   PDF (Türkçe)
Aysun Öztuna Kaplan, Serhat Ercan
 
Vol 7, No 2 (2010) A Sample Vocational Group Guidance Study Based on Ginzberg ve His Associates' Developmental Theory Abstract   PDF (Türkçe)
Tuncay Ayas, Metin Deniz, Mücahit Kağan
 
Vol 6, No 1 (2009) A scale development study to measure academic dishonesty tendency of university students Abstract   PDF (Türkçe)
Esra Eminoğlu, Zekeriya Nartgün
 
Vol 7, No 1 (2010) A SEM analysis of Turkish Teachers’ views on Emotional Intelligence Abstract   Cancellation Notice
Elife Dogan Kilic, Hüseyin Korkut, Özgür Önen, Çiğdem Apaydın
 
Vol 7, No 2 (2010) A sociological analysis of the problem of the rural areas and rural development in Turkey: 17 years before and later Ankara-Güdül Kavaközü Willage Abstract   PDF (Türkçe)
D. Ali Arslan
 
Vol 12, No 2 (2015) A solution for unemployment: Green jobs and green employment Tokat example

İşsizlik için bir çözüm: Yeşil işler ve yeşil istihdam Tokat örneği

Abstract   PDF (Turkish)
Seda Topgül
 
Vol 12, No 1 (2015) A solution proposal for the arising problems of the presentation of global public goods

Küresel kamusal malların sunum ve finansmanında ortaya çıkan sorunlara bir çözüm önerisi

Abstract   PDF (Turkish)
Arkan Yusufoğlu, Özay Özpençe
 
Vol 12, No 2 (2015) A special dish from traditional Turkish Cuisine: Stuffed lamb ribs Abstract   PDF (English)
Emel Memis Kocaman, Nevin Sanlier
 
Vol 11, No 2 (2014) A strategic starting point for the elimination of violence against women: Intimate partner violence

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde stratejik bir başlangıç noktası: Partner şiddeti

Abstract   PDF (Turkish)
Seref Uluocak, Gökhan Gökulu, Olgun Bilir
 
Vol 13, No 3 (2016) A study about strategic management at internal security and governors together with the leadership obstacles

İç güvenlikte stratejik yönetim ve liderlik kısıtlılığı ile mülki amirlerin durumuna dair bir çalışma

Abstract   PDF (Turkish)
Cemal Öztürk
 
Vol 12, No 2 (2015) A study about the interest level of preschool teacher candidates in environmental problems according to certain variables

Okul öncesi öğretmen adaylarının çevre sorunlarına olan ilgi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi

Abstract   PDF (Turkish)
Erhan Alabay, Ömer Faruk Doğan
 
Vol 7, No 1 (2010) A study of a scale for the level of conscious consumerism Abstract   PDF (Türkçe)
Halil İbrahim Sağlam
 
1 - 100 of 2201 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>