• Uluslararası hakemli bir dergidir.
  • Sosyal bilimlerin tüm branşlarında, tüm dillerde ve her tür bilimsel çalışma yayınlanmaktadır.
  • Değerlendirilmesi tamamlanan makaleler gelecek sayıyı beklemeden güncel sayıda hemen yayınlanmaktadırlar.
  • Yayın politikası olarak ULAKBİM Dergi Değerlendirme Kriterleri esas alınmaktadır.
  • Uluslararası alan endeksleri tarafından taranmaktadır.
  • İngilizce ve Türkçe adlarla yayın yapan tek bir dergidir. 1999 yılında Türkçe "İnsan Bilimleri Dergisi, ISSN: 1303-5134" adıyla yayınlanmaya başlamıştır. Uluslararası nitelik kazanınca "Journal of Human Sciences, ISSN: 2458-9489" adıyla birlikte yayın hayatına devam etmiştir. Artık sadece İngilizce ad kullanılmaktadır.


İçerik


BaşvuruDUYURULAR:

  • Bu derginin her sayısını kültüre emeği geçmiş fakat adı pek bilinmeyen tüm dünyadan ve zamanlardan bilim ve sanat insanlarının anısın ithaf ediyoruz. Sizin bildiğiniz ve önereceğiniz böyle bir kişi var ise hakkında olabildiğince bilgiyi lütfen bu adrese gönderiniz: (Editor@J-HumanSciences.com). Gelecek bir sayıyı onun anısına ithaf edelim. 
  • Yeni doçentik başvuru yönetmeliğine göre SSCI veya eğitim endekslerinde taranan dergilerde yayın yapma zorunluluğu kaldırılmıştır. Bunun yerine SSCI veya herhangi bir uluslararası endekste taranan yayın zorunluluğu getirilmiştir.

Last modified: Tuesday, 27 December 2016, 2:53 PM